Sadnja aronije

PODIJELI

sadnjaaronijeNepovoljni vremenski uslovi u toku proljeća uslovili su kašnjenje u realizaciji planirane sadnje aronije na proizvodno-edukacinom centru TERRA SANE. Pošto su se tek polovinom aprila stekli uslovi za ulazak poljoprivredne mehanizacije u parcelu, izvršena je dopunska priprema zemljišta i označavanje redova, a sam sadnja obavljena je 18.04.2013.

U ovoj fazi podizanja zasada posađeno je oko 1 ha površine, a za jesen je planiran nastavak sadnje na dijelu parcele koji će naknadno biti iskrčen i pripremljen za sadnju. Na parceli slijede radovi na postavljanju sistema za navodnjavanje.

Zasad aronije će pored proizvodnog, biti i demonstrativnog karaktera, jer će se na njemu organizovati edukacije i posjete poljoprivrednih proizvođača zainteresovanih za ovaj vid proizvodnje.

Pored zasada aronije na proizvodno-edukacionom centru biće postavljen i demonstracioni ogled proizvodnje različitog ljekovitog i aromatičnog bilja.

Dodaj komentar

PODIJELI