Bit ćemo primorani sa svojim porodicama izaći na ulice, ukoliko se naši zahtjevi ne ispune!

PODIJELI

Jusmir Alibabić ističe d,a ukoliko se ogluše o ove zahtjeve, Koordinacija će poduzeti sve zakonom dozvoljene mjere uključujući masovno okupljanje osoba sa invaliditetom i njihovih porodica.

Već dugi niz godina Koordinacioni Odbor kantonalnih invalidnih Udruženja i Saveza USK bori se sa institucionalnim preprekama. Svoja prava traže od 2003 godine, kada su i osnovani. Njihov jedini cilj je da se obezbjedi bolja čujnost osoba sa invaliditetom u području socijalne politike u Unsko-sanskom kantonu i Federaciji BIH.

Posljednjih godinu dana koordinacija kantonalnih invalidnih udruženja i saveza USK pregovara sa Zavodom zdravstvenog osiguranja oko liste ortopedskih pomagala. Razlog tome je što je u posljednjie tri godine ta lista znatno promijenjena istakao je Jusmir Alibabić, predsjedavajući Koordinacije. Naše potrebe se nisu ništa umanjile istakao je Alibabić, dodajući da su svoje zahtjeve uputili menadžmentu Zavoda zdravstvenog osiguranja. Nakon sastanka održanog početkom ovog mjeseca, Koordinacija je tražila provođenje zaključaka donesenih na zajedničkom sastanku.

Između ostalog, zatraženo je bezuslovno ukidanje premije za sve osobe sa invaliditetom i njihove porodice, te za civilne žrtve rata i porodice sa djecom. Na UO ZZO održanom 14. februara, menadžment obećao je ispunjenje zahtjeva u narednih deset dana. Alibabić ističe da ukoliko se ogluše o ove zahtjeve, Koordinacija će poduzeti sve zakonom dozvoljene mjere uključujući masovno okupljanje osoba sa invaliditetom i njihovih porodica.

Iz Koordinacije poručuju da se iskreno nadaju da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni te da neće biti primorani svoje porodice izvesti na ulice tražeći svoja prava.

Dodaj komentar

PODIJELI