Data saglasnost za izgradnju OŠ „Cazin 1“

PODIJELI

Uprava OŠ „Cazin 1“ danas je dostavila kompletiranu dokumentaciju potrebnu za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju novog objekta ove škole. Odmah potom, Služba za urbanizam i zaštitu okoliša općine Cazin je donijela Rješenje o odobrenju za građenje novog školskog objekta s fiskulturnom salom i pratećim sadržajima. Rješenje je danas uručeno direktoru ove školske ustanove.

– Iako školstvo niti školski objekti nisu u nadležnosti lokalnih zajednica, Općina Cazin za ovaj je projekat u Budžetu za 2017.godinu predvidjela 400.000 maraka, kazali su u Općini Cazin

Nakon što je kompletirana dokumentacija potrebna za izdavanje građevinske dozvole, koja je danas i izdana, preostaje još da nadležno Ministarstvo i Vlada USK ispune obećanja o obezbjeđenju preostalih 1, 8 miliona maraka potrebnih za dovršetak ovog projekta, a što će biti potvrđeno i potpisivanjem pomenutog Memoranduma.

Dodaj komentar

PODIJELI