NAJNOVIJE ISTRAŽIVANJE ŠKOTSKIH NAUČNIKA: Čovjek je genetska greška!?

Prije više od 500 miliona godina beskičmenjaci na dnu okeana preživjeli su dva uzastopna udvajanja razmjera DNK – došlo je do “greške” koja je na kraju rezultirala evolucijom čovjeka i mnogih drugih životinja

Iz zaključaka naučnika na osnovu istraživanja bjelančevine čovjeka može se zaključiti da je organizam koji je doživio mutacije bio “kopljaš” (Cephalochordata) i tako se došlo do određenja vremena pomenutih mutacija.

Izučavanje tog pitanja objašnjava pojavu i razvoj mnogih bolesti svojstvenih čovjeku, a buduća istraživanja će pomoći u njihovom liječenju i predviđanju.

Naučnici su našli i odgovor biološke zagonetke zašto žene žive duže od muškaraca.

Stvar je u malim „energetskim paketima“ u ćelijama, koji obezbeđuju mutacije opasnije za muškarce nego za žene“ – piše “Independent”.

Istraživanja su utvrdila da mutacije (veoma važnih za život) mitohondrija, koje odgovaraju za pretvaranje hrane u energiju, imaju tendenciju da nestanu ako predstavljaju opasnost za žene i tendenciju da se očuvaju ako predstavljaju opasnost za muškarce.

I sve to zato što proces prirodne selekcije igra ulogu samo kod žena, jer dijete nasljeđuje mitohondrije od majke.

Japanski biolog Jutaka Hanazono čvrsto je ubijeđen da će u najskorije vreme biti riješen problem deficita donatorskih organa te da će ulogu donatora preuzeti – klonirane ovce!?

U toku svojih istraživanja, naučnik je  u organizmu ovce “odgojio” organe za bolesne šimpanze, koji uspješno funkcionišu poslije presađivanja, prenosi Srna.

Prema riječima japanskog naučnika, već za nekoliko godina od primata se može preći na ljude. A to znači da ovce mogu da postanu “živo skladište” za ljude kojima je potrebna trnasplantacija srca, bubrega kao i kože.

U isto vrijeme, naučnici sa Univerziteta u Kardifu, nakon niza istraživanja, zaključili su da žvaka loše utiče na memoriju i navike pamćenja čoveka. Ona sprečava proces zapisa informacije u mozak.

Ljudi koji su žvakali žvaku teže su pamtili događaje, slova i brojeve u predloženom nizu.

Naučnici smatraju da pokreti kojim je propraćeno žvakanje smetaju mozgu da upamti seriju slova i brojeva.Istraživanje  govori o tome da čovjek teško rješava dva i više zadatka istovremeno.