KONKURS / ŠPD UNSKO-SANSKE ŠUME d.o.o Bosanska Krupa

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje Uprave (direktora i tri izvršna direktora)
ŠPD UNSKO-SANSKE ŠUME d.o.o Bosanska Krupa