Vakcina protiv svinjske gripe uzrokuje nerkolepisju

PODIJELI

Vakcina protiv svinjskog gripa “pandemriks”, koja je korištena  2009. i 2010. godine, dovedena  je u vezu sa većim  rizikom od pojave poremećaja sna kod djece i tinejdžera u Švedskoj i Finskoj, saopšteno je danas iz Evropskog centra za prevenciju i kontrolu oboljenja (ECDC).

Agencija EU  proučavala je efekte vakcine na djecu u osam evropskih zemalja nakon  što su Švedska i Finska prijavile povećan broj slučajeva narkolepsije među djecom, kojoj je ubrizgana vakcina tokom pandemije svinjskog gripa 2009. i 2010. godine.

“Kontrolisanim slučajevima pronađeno je veza između vakcinacije `pandemriksom` i povećanim rizikom od narkolepsije kod djece i adolescenata u Švedskoj i Finskoj. Ukupan broj novih slučajeva narkolepsije prijavljenih nakon septembra 2009. godine bio je mnogo veći u Švedskoj i Finskoj nego u drugim zemljama, koje su učestvovale u istraživanju,” navodi ECDC.

U  Velikoj Britaniji, Danskoj, Francuskoj, Italiji, Holandiji i Norveškoj nije pronađena veza   na osnovu striktnih analiza.

Zvaničnik ECDC je naglasio da, dok u istraživanju nije izjednačen povećan rizik u poređenju sa nevakcinisanjem, nacionalne studije ukazuju na to da je rizik od razvoja narkolepsije nakon ubrizgavanja “pandemriksa”, koji proizvodi britanska kompanija “Glakso-Smit-Klajn”, jedan naprema 20.000 djece i adolescenata.

Narkolepsija je hronični poremećaj nervnog sistema koji izaziva pretjeranu pospanost i često uzrokuje da ljudi nekontrolisano padnu u san.

 

avaz

Dodaj komentar

PODIJELI