Naslovnica Autora Članak od Redakcija Kajina.ba 2

Redakcija Kajina.ba 2

9682 ČLANCI 0 KOMENTARI

Reformska agenda -korak ka rješavanju ekonomskih problema Centri civilnih inicijativa u...

Provedba „Reformske agende za BiH 2015-2018“ je spora i selektivna i u većini oblasti još nisu ostvareni očekivani rezultati, generalna je ocjena Izvještaja o...

Trgovinski odnosi Bosne i Hercegovine i Evropske unije Evropska unija će...

Prvog februara stupa na snagu Protokol o adaptaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Bosne i Hercegovine i Evropske unije koji su  potpisali...

Reforma zdravstva: Situacija u USK kantonu Reformska agenda je dijagnosticirala ključne...

Zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini je nefunkcionalan i finansijski neodrživ jer je fragmentiran na različitim nivoima vlasti od entitetskih, nivoa Distrikta Brčko i...

BiH počinje odgovarati na Upitnik EK „Predstoje sastanci sa institucijama da...

Institucije u Bosni i Hercegovini počinju vrlo intenzivan proces odgovaranja na Upitnik Evropske komisije koji sadrži ukupno 3.242 pitanja iz svih oblasti od politike...

BiH i zaštita životne okoline Iako se radi o veoma značajnom...

Područje Nacionalnog parka Una ukupne veličine 19.800 hektara nalazi se na krajnjem zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, na području grada Bihaća i pripada Unsko-koranskoj...

Poboljšati saradnju vlasti i civilnog društva “Kroz participativnu demokratiju se nastoji...

S obzirom da se u Bosni i Hercegovini o većini reformi raspravlja bez učešća civilnog društva,akademske zajednice i građana preporuka Evropske Unije vladama entiteta...

Sektorskim strategijama do fondova EU Na primjer u Bihaću je implementirano...

Evropska unija je uložila u Bosnu i Hercegovinu više od 3,5 milijarde eura u obnovu, reformu javne uprave,vladavinu prava,održivu ekonomiju, poljoprivredu i druge oblasti...

Podrška EU razvoju socijalnog dijaloga u BiH Međunarodna organizacija rada...

Evropska Unija podržava razvoj socijalnog dijaloga u Bosni i Hercegovini u okviru projekta „Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu“.„Naš cilj je da do početka...

Četiri miliona eura za zapošljavanje S najvišom stopom nezaposlenosti u...

Međunarodna organizacija rada (‪ILO)  provodi novi trogodišnji projekat "Podrška lokalnim partnerstvima za ‪zapošljavanje u BiH" od 2016. do 2018. godine koji finansira Evropska unija...

COSME: Sredstva za mala i srednja poduzeća Program Evropske unije “COSME”...

Bosna i Hercegovina kao potencijalni kandidat za članstvo u Evropskoj uniji učestvuje u programima Evropske unije koji treba da pomognu postepenom približavanju članstvu i...