Bihać: Javnom komunalnom preduzeću Komrad uručeno 50 kontejnera za staklenu ambalažu

Prema riječima upućenih u sami projekt, ciljeve i efekte, očekuju se višestruki rezultati u pogledu poboljšavanja kvaliteta života građana…

U okviru GIZ projekta “Uspostavljanje isplativog lanca vrijednosti za reciklažu stakla na Zapadnom Balkanu”, Javnom komunalnom preduzeću “Komrad” iz Bihaća uručeno je 50 novih kontejnera za staklenu ambalažu ukupne vrijednosti od 45.450 KM.

Uz Bihać istovjetan projekt će biti realiziran i u Novom Travniku. U Gradskoj upravi Bihaća i Javnom komunalnom preduzeću „Komrad“ kažu da je ovo korak dalje u razvoju sistema upravljanja otpadom. Ovih dana kontejneri će biti raspoređeni na planirane lokacije u gradu, a projekt će pratiti i edukativna kampanja namenjena svim građanima i institucijama. Dosadašnja iskustva pokazuju da svijest građana o značaju selektivnog odlaganja otpada još uvijek nije zadovoljavajuća.

Prema riječima upućenih u sami projekt, ciljeve i efekte, očekuju se višestruki rezultati u pogledu poboljšavanja kvaliteta života građana.