Naslovnica USK BIHAĆ: ODRŽANA SJEDNICA VLADE USK Na održanoj sjednici, između ostalog, ministri su...

BIHAĆ: ODRŽANA SJEDNICA VLADE USK Na održanoj sjednici, između ostalog, ministri su prihvatili programske i finansijske planove rada domova zdravlja iz Bihaća, Velike Kladuše i Bužima za ovu godinu...

0

Članovi Vlade USK-a na danas održanoj sjednici prihvatili su Nacrt zakona o obrazovanju odraslih.

S obzirom na to da je prethodni donesen 2013-e, a u međuvremenu su na nivou države usvojeni novi principi i standardi, bilo je potrebno da se sadašnji stavi van snage. Radi se potpuno novom Zakonu koji će u svom sadržaju jasno definisati prava i obaveze osnivača te kaznene odredbe, što su bili i najveći nedostaci prijašnjeg.

Ministri su prihvatili programske i finansijske planove rada domova zdravlja iz Bihaća, Velike Kladuše i Bužima za ovu godinu. Formirano je radno tijelo koje će sačiniti izvještaj o stanju Agencije za privatizaciju USK-a, te pokrenuta je procedura imenovanja Upravnog i Nadzornog odbora Razvojne agencije.