Naslovnica BiH BILA JE JEDNA OD NAJVEĆIH: Pobjegla je iz logora smrti, zaljubila se...

BILA JE JEDNA OD NAJVEĆIH: Pobjegla je iz logora smrti, zaljubila se u Bihać i Krajinu, preživjela Sutjesku, a onda su je UKLONILI… Glavna junakinja naše današnje priče je Mitra Mitrović, spisateljica, učesnica narodnooslobodilačke borbe i prva ministrica u istoriji Jugoslavije.

0

Mitra je jedna od najpoznatijih komunističkih revolucionarki, zaslužna za feminističku baštinu.

U periodu Kraljevine Jugoslavije je bila jedna od osnivačica Omladinske sekcije Ženskog pokreta i urednica emancipatorskog lista Žena danas (1936–1940).

U antifašističkom ratu je bila član redakcije lista Borba, jedna od glavnih organizatorki i vođa AFŽ-a i većnica AVNOJ-a.

Nakon rata, bila je ministrica prosvjete u Vladi NR Srbije.

Mitra je rođena na današnji dan 1912. godine u Požegi. Bila je jedno od petero djece željezničara i domaćice. Otac je umro od tifusa u Prvom svjetskom ratu, a majka odškolovala svih petero djece.

Tokom studija na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Mitra je pristupila studentskom revolucionarnom pokretu i 1931. godine postala član Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ). Bila je jedna od najaktivnijih studenata-komunista na Beogradskom univerzitetu. Učestvovala je u svim akcijama i demonstracijama koje je tada ilegalna Komunistička partija Jugoslavije organizirala na Univerzitetu.

U članstvo Komunističke partije Jugoslavije primljena je 1933. godine na Filozofskom fakultetu. Izvršavala je razne partijske zadatke, išla je kao kurir u unutrašnjost i prenosila partijski i ilegalni propagandni materijal, a tokom studija nekoliko puta je hapšena.

MITRA NA OSLOBOĐENOM VISU

Godine 1935. uključila se u Ženski pokret, gdje je formirala Omladinsku sekciju Ženskog pokreta i bila njena prva predsjednica.

Godine 1939. učestvovala je u organiziranju štrajkova u brojnim fabrikama.

Jula 1941. godine bila je uhapšena i poslana u Banjički logor, odakle je nakon mjesec dana prebačena u zatvorsku bolnicu, te uz pomoć stražara uspjela da pobjegne.

Nakon prodora partizana u Bosansku Krajinu i stvaranja slobodne teritorije poznate kao “Bihaćka republika”, 1. oktobra 1942. je obnovljen je list „Borba“ u selu Driniću. Mitra Mitrović je radila kao član redakcije „Borbe“ i učestvovala u organizovanju Antifašističkog fronta žena. Na Zemaljskoj konferenciji u Bosanskom Petrovcu, decembra 1942. godine izabrana je za članicu Centralnog odbora AFŽ Jugoslavije, a na Prvom zasjedanju AVNOJ-a u Bihaću izabrana je za člana AVNOJ-a. Kasnije je o Bosanskoj Krajini i tom periodu pisala kao o najsvjetlijem periodu Narodnooslobodilačke borbe.

U delegaciji iz Srbije na zasjedanje AVNOJ-a u Jajcu 1943. stigla je i Mitra Mitrović.

Sa Trećom divizijom, prošla je bitku na Sutjesci 1943. godine:

„Onda je došao prelaz preko Sutjeske, jedan pa drugi, za nas iz Treće divizije. I mnoge nove smrti. I opet staze izmešanih živih i mrtvih. Domaločas živi koji je pomagao ranjenom, leži sad mrtav u sunčano jutro na Ozrenu, kraj njega još živog. Ranjene su previjali, a zdravi su umirali bez previjanja, u istoj sekundi“, opisala je Mitra ratne strahote.

Nakon rata bila je ministarica prosvjete u prvoj vladi Narodne Republike Srbije. Kasnije se nalazila na funkcijama – predsjednice Savjeta za prosvjetu i kulturu Vlade NR Srbije i direktorice Saveznog zavoda za školstvo. Birana je za narodnu poslanicu Narodne skupštine Srbije i Savezne skupštine SFRJ u više saziva. Bila je član Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije i član Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije.

Početkom 1950-ih godina uklonjena je sa političke scene zbog podrške tada već bivšem suprugu Milovanu Đilasu.

Umrla je aprila 2001. godine u Beogradu u devedesetoj godini života.

Izvor: slobodna-bosna