Biri i Miralu hitno ukinuti karakter Prihvatnih centara

Danas je u Bihaću održan prošireni sastanak Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK-a, vezano za najavljen dolazak Komisije za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi trenutne situacije na području Unsko-sanskog kantona uzrokovanom migrantskom krizom koja je prouzrokovana nekoordiniranim postupanjem nadležnih domaćih i međunarodnih institucija za upravljanje migracijama, a sve u cilju zaštite kako građana Unsko-sanskog kantona tako i ilegalnih migranata,

U vezi navedenog Operativna grupa donosi slijedeće zaključke:

1. Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK ustrajava na osnovnom zahtjevu prema višim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini – uspostavljanje jake državne koordinacije i ravnomjeran raspored kampova za prihvat migranata na teritoriji BiH kako bi se smanjio pritisak na zapadni dio BiH, odnosno Unsko-sanski kanton.

2. Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK, traži da nadležne institucije proaktivno poduzimaju korake zaštite pozicije BiH u dugoročnom kontekstu dešavanja u institucijama Evropske unije, konkretno polazeći od politike migracija. Ukazujemo na nužnost dugoročnog, analitičkog razmišljanja i pristupa problematici migracija u BiH, kao zemlji na granici Evropske unije, posebno u okviru definisanja novog Pakta o azilu i migracijama Evropske komisije koji u fokus stavlja na vraćanje ilegalnih migranata i njihovog zadržavanja na vanjskim granicama EU.

3. Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK, apeluje da nadležne institucije države BiH ne dozvole pokušaje prebacivanja odgovornosti za azil i zloupotrebe razvojne pomoći i drugih alata za vršenje pritiska na BIH kao prvu zemlju nečlanicu vanjskoj granici EU.

4. Neophodno je pristupiti izradi strateškog dokumenta koji bi bio rezultat zajedničkog, koordiniranog rada svih nivoa vlasti gdje bi se definirali temeljni principi, svi relevantni pokazatelji sa terena (analize, zatečeno stanje) i neophodne aktivnosti nadležnih institucija za određeno vremensko razdoblje a sve u cilju upravljanja migracijama u Bosnei i Hercegovini.

5. Pozivamo da se hitno pokrene proceduru izmjene Odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata koju je donijelo Vijeće ministara BiH, u dijelu koji se odnosi na prihvatne centare „Bira“ i „Miral“ na način da se predložena izmjena stavi van snage, odnosno da se ukine karakter privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata na lokacijama bivše tvornice „Bira“ u Bihaću i bivše tvornice „Miral“ u Velikoj Kladuši.

6. Tražimo od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da putem Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine da hitno započnu aktivnosti koje su neophodne a odnose se na postavljanje kontejnera za smještaj migranata i to na način da se dislociraju kontejneri iz bivše tvornice „Bira“ na proglašenu lokaciju prihvatnog centra „Lipa“, kako bi se migrantima djelomično olakšao boravak u zimskom periodu kad se temperature spuštaju ispod nule.

7. Prioritet u borbi protiv ilegalnih migracija je određivanje kvota za prihvat ilegalnih migranata u BiH u skladu sa raspoloživim smještajnim kapacitetima.

8. Potrebna je efikasnija kontrola istočne granice BiH te pozivamo nadležne institucije da hitno pristupe opremanju Granične policije BiH sofisticiranom opremom potrebnom za njihov rad na terenu, i kadrovsko jačanje ove policijske agencije kao i angažovanje drugih policijskih agencija kao ispomoć na istočnoj granici Bosne i Hercegovine.

9.Tražimo da se pristupi izmjenama i dopunama Zakona o azilu i Zakona o strancima Bosne i Hercegovine. , smatramo da navedeni zakoni ne tretiraju adekvatno trenutno prisustvo ilegalnih migranata u Bosni i Hercegovini. Usvajanjem izmjena i dopuna ova dva zakona bi se regulisala pitanja migracionih tokova u BiH i između ostalog, postupak ulaska stranaca u BiH i njihov boravak, a sve da bi se spriječila bilo kakva diskriminacija i neravnopravnost, te osiguralo uživanje najvišeg stepena ljudskih prava u skladu s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom Europske unije. Navedenim izmjenama je potrebno pristupiti u pravcu zaštite imovine građana Bosne i Hercegovine ili pristupiti donošenju novog propisa koji bi tretirao status ilegalnih migranata u Bosni i Hercegovini.

10. Pozivamo da savjetodavno uključe i intenziviraju saradnju akademske zajednice i asocijacija civilnog društva, da daju svoj doprinos u rješavanju i upravljanju migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini, a posebno na teritoriji Unsko-sanskog kantona koji nosi najveći teret krize.

11. Traži se od Granične policije i Službe za rad sa strancima da vode evidenciju prisustva međunarodnih organizacija i njihovih kadrova (uposlenika) koji borave na teritoriji Unsko-sanskog kantona u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima koji tretiraju boravak stranaca.

12. Traži se od nadležnih institucija da vrše kontrolu novca koji se koristi za pomoć migrantima i način utroška sredstava u skladu s važećim poreznim propisima.

13. Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK zahtijeva da nadležne službe hitno izmjeste maloljetne migrante iz neuslovnog kampa Miral u Veliko Kladuši u raspoložive kapacitete kampa Duje radi zaštite prava djece bez pratnje i u njihovom najboljem interesu.

14. Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK traži da se jasno utvrde kvote prihvate ilegalni migranata za svaki federalni kanton i cijeli teritorij BiH s tim da je kvota za USK, sukladno raspoloživom smještajnom kapacitetu: 1500 osoba u kampu Lipa i po 500 osoba u kampovima za prihvat ranjivih kategorija Sedra u Cazinu i Borići u Bihaću. Vlasti USK neće dozvoliti prekomjerni prihvat, te traže od Službe za rad sa strancima da preuzmu i relociraju sve osobe koje se zateknu na području USK van zvaničnih centara za prihvat. U suprotnom će vlasti USK morati poduzeti mjere odvraćanja prekomjernog priliva ilegalnih migranata na područje USK.

Dodaj komentar:

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466LikesLikes
8,496SljedbeniciPratite
1,287PretplatnikaPretplati se