Bosanska Krupa donijela odluku o zabrani dovoženja migranata

Na internet stranici ove lokalne zajednice saopćeno je da je ovo prvi konkretan korak općinske vlasti, ali ne i posljednji, s ciljem sprečavanja sve češćeg i masovnijeg dovoženja migranata iz drugih opština i gradova u Bosansku Otoku.

U posljednjih nekoliko sedmica Bosanska Krupa se suočava s povećanim prilivom migranata koji se zadržavaju na teritoriji te općine.

Operativna grupa za migrantsku krizu Unsko-sanskog kantona ranije je donijela odluku o zabrani dovoženja i kretanja migranata na području ovog kantona i aktivnosti kantonalne policije, koja migrante iz urbanih područja Bihaća i Velike Kladuše autobusima prebacuju na lokalitet Bosanske otoke, na ulazu u ovaj kanton iz pravca Republike Srpske, nekoliko kilometara od Bosanske Krupe.

Izvor: krupljani.ba