Cikotić: 5.930 migranata se nalazi u prihvatnim centrima

Nenad Nešić, poslanik DNS-a, pitao je kakva je situaicja sa migrantskom krizom i šta Vijeće ministara poduzima po tom pitanju. Odgovor mu je dao ministar sigurnosti Selmo Cikotić.

Kako je rekao, od ukupnog broja migranata koji se trenutno nalaze, a 20. septembra Služba za poslove sa strancima registiriala 6.101 migranta, njih 5.930 nalazi se u privremenim centrima.


– Postoji koordinacijsko tijelo koje djeluje kao operativni štab, ono sa policijskim  agencijama koordinira o kontroli ulaska i kretanja migranata. Ostvaruje komunkoaciju sa međunarodnim organizacijama, pomažu finansijski i stručno.  

U toku je ažuriranje plana aktivnosti i mjera za efikasno upravljanje migrantskom krizom, a ključni izazovi su vezani za jačanje institucija države i ravnomjernu raspodjelu migranstke krize.


Sljedeći fokus je na što kvalitetnijem zatvaranju istočne granice, Vijeće ministara BiH donijelo je odluku da se primi 300 pripadnika, odnosno 250 policajca i 50 mlađih inspektora granične policije. Nadam se da će to doprinijeti u zaštiti granice kao i materijalno tehnička podrška od EU u smislu dronova, termalnih kamera – rekao je Cikotić.

Naglasio je da je potrebno urediti sistem identificiaranja migrnata.

– U regionu mi jedini vršimo biometrisjku identifikaciju, manje od 1 posto migranata ima bilo kakvu identifikacijsku informaciju iz zemlje porijekla. Odbacuju i ne nose dokumente.
Potrebno je podići nivo instituta azila. S pravosudinim sistemom urediti procesuiranje migrnata jer imamo porast krivičnih djela.

Neophodno je i pojačati saradnju sa institucijama EU, i na pragu smo da realiziramo neke od sporazuma readmisije migranata.
Prije dvije sedmice Vlada Pakistana je izrazila želju za potoisivanje sporazuma o readmisij – rekao je Cikotić. 

Izvor: krupljani.ba