Naslovnica BiH / EU COSME: Sredstva za mala i srednja poduzeća Program Evropske unije “COSME” sa...

COSME: Sredstva za mala i srednja poduzeća Program Evropske unije “COSME” sa ukupnim budžetom od 2,3 milijarde eura do 2020. godine omogućuje srednjim i malim preduzećima iz Bosne i Hercegovine pristup sredstvima u okviru ovog programa.

0

Bosna i Hercegovina kao potencijalni kandidat za članstvo u Evropskoj uniji učestvuje u programima Evropske unije koji treba da pomognu postepenom približavanju članstvu i podstiču preduzetništvo i poslovno okruženje kao i konkurentnost domaće ekonomije.
Program Evropske unije “COSME” sa ukupnim budžetom od 2,3 milijarde eura do 2020. godine omogućuje srednjim i malim preduzećima iz Bosne i Hercegovine pristup sredstvima u okviru ovog programa. Sporazum o učešću Bosne i Hercegovine potpisali su u junu ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović i komesarka za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća EU Elzbieta Bienkovska.Očekuje se da će proces ratifikacije sporazuma biti završen do kraja ove godine što bi omogućilo direktan pristup apliciranju za sredstva programa. MSP udružena u klaster mogu aplicirati za grantove u okviru javnih poziva koje raspisuje Izvršna agencija EU za mala i srednja preduzeća EASME.

Predviđeno je da ukupno 330.000 preduzeća dođe do tih sredstava.Uslovi za dobijanje sredstava su izuzetno zahtjevni, a bilo bi dobro kada bi oni mogli biti prilagođeni mogućnostima MSP da bi što veći broj preduzeća mogao da dođe do ovih sredstava, kaže Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske.
COSME će osigurati podršku u slijedećim područjima: lakši pristup finansijskim sredstvima, podrška internacionalizaciji i pristupu tržištima, stvaranje povoljnijeg okruženja za razvoj konkurentnosti, poticanje kulture preduzetništva. Sredstva su namijenjena finansijski stabilnim, inovativnim i izvozno orijentisanim kompanijama jer je cilj unaprijediti konkurentnost takvih firmi kroz pristup finansiranju, inovacijama, novim tehnologijama i tržištu. COSME preko Evropske mreže preduzetništva pomaže MSP dajući im informacije o regulativama, uvoznim pravilima i uslovima poslovanja na stranim tržištima.

Marinko Đukić, direktor Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske smatra da se poslovna klima poboljšava i da je evidentan trend rasta malih i srednjih preduzeća u odnosu na preduzetnike.Đukić ocjenjuje povoljnom mogućnost učešća u programu jer je cilj da neko ko je do sada zapošljavao do deset radnika sada zapošljava od 10 do 50 radnika ili od 50-250 radnika koliko zapošljavaju srednja preduzeća.

Iako su mala i srednja preduzeća u BiH suočena sa brojim teškoćama u poslovanju od raznih nameta,duge procedure osnivanja preduzeća do skupih kredita komercijalnih banaka potrebno je razvijati ove firme.Određene mjere predviđene Reformskom agendom se provode s ciljem stvaranja uslova za povoljniji poslovni ambijent,izjavila je Sanja Miovčić, izvršna direktorica Vijeća stranih investitora u BiH neprofitne poslovne asocijacije koja zastupa interese stranih kompanija u BiH.

Određeni pomaci su učinjeni u oblasti radnog prava, korporativnog prava, usvojeni su Zakoni o radu u Federaciji BiH i Republici Srpskoj i unaprijedili su tržište rada, ali još je mnogo toga potrebno uraditi da bi se promijenila poslovna klima, navodi Miovčić.U narednom periodu se očekuje usklađivanje korporativnog prava sa standardima Evropske unije i zahtjevima tržišta, donošenje zakonodavstva u oblasti koncesija i javno-privatnog partnerstva,izmjene u oblasti porezne politike te provođenje aktivnosti na jačanju vladavine prava, precizirala je Miovčić.

Poslovna zajednica upozorava na problem spore administracije, potrebu rasterećenja privrede te smanjenje i ukidanje određenih nameta.Registar fiskalnih i parafiskalnih nameta kojih u BiH ima više stotina još nije objavljen iako su vlasti najavile takav postupak.
Neophodno je provođenje reforme javne uprave i smanjenje javne potrošnje, izjavio je portparol Privredne komore RS Vladimir Blagojević. Boreći se protiv sive ekonomije i ukidanjem niza fiskalnih i parafiskalnih nameta, zaključuje Blagojević, mogu biti ostvareni povoljniji uslovi poslovanja