Naslovnica BiH Danas ističe rok za konstituisanje Doma naroda Parlamenta FBiH Danas će isteći...

Danas ističe rok za konstituisanje Doma naroda Parlamenta FBiH Danas će isteći zakonski rok za popunu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, a još uvijek nema nikakvih naznaka da bi Centralna izborna komisija (CIK) ubrzo mogla donijeti odluku od koje ovisi implementacija izbornih rezultata.

0

“Izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH se vrši odmah po sazivanju kantonalne skupštine nakon izbora za kantonalne skupštine, a najkasnije mjesec nakon ovjere izbora u skladu sa članom 5.32 ovog zakona”, piše u Izbornom zakonu BiH.

Centralna izborna komisija (CIK) potvrdila je rezultate predsjedničkih i parlamentarnih izbora 6. novembra 2018. godine nakon čega su počeli teći rokovi za sazivanje sjednica novoizabranih saziva zakonodavnih tijela Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije BiH i kantona.

To znači da će danas isteći zakonski rok do kojeg su morali biti izabrani delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, a svu odgovornost za ovakvu situaciju snosi Centralna izborna komisija (CIK) BiH koja ni dva mjeseca nakon održavanja izbora nije uspjela donijeti odluku o načinu izbora delegata u Federalnom parlamentu.

Ovakav način postupanja na najbolji način ilustrira dvostruke aršine članova CIK-a koji tvrde da moraju primijeniti popis iz 2013. godine prilikom definisanja načina izbora delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH, jer bi suprotno bilo kršenje Izbornog zakona BiH, dok u isto vrijeme i sami krši Izborni zakon BiH u dijeli koji se odnosi na rokove.

Centralna izborna komisija BiH posljednji put je razmatrala primjenu člana Izbornog zakona BiH koja se odnosi na popunu delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH 15. novembra 2018. godine. Od tog dana do danas članovi CIK-a nisu raspravljali o popuni Doma naroda PFBiH.

Na sjednici održanoj sredinom novembra CIK je od Federalnog zavoda za statistiku zatražio podatke o popisu iz 1991. godine dok je od stručnih službi CIK-a zatraženo da dostave tabelarne podatke koji se odnose na popis 2013. godine.

Federalni zavod za statistiku još 19. novembra 2018. godine dostavio je CIK-u tražene informacije u kojima je jasno navedeno da samo popis iz 1991. godine može biti korišten kao osnov za raspodjelu mandata u Domu naroda Parlamenta FBiH.

klix.ba

Loading...