Demant Ibrahima Zukanovića radi istine i potpune informacije

Poštovani,

Raspisani natječaj za upražnjenu poziciju direktora JP „Ukus“ d.o.o. Ključ, natječaj objavljenu Unsko sanskim novinama u aprilu 2014.godine, dočekao sam na poziciji izvršnog direktora-urednika Unsko sanskih novina. Na osnovu uvida u sadržaj konkursa ispunjavao sam uslove, te sam se prijavio kao jedan od pet kandidata. Nakon provedenog postupka bio sam prvorangirani te sam od 01.07.2014.godine imenovan na poziciju direktora JP „UKUS“ d.o.o. Ključ.

Preuzimanjem pozicije direktora naslijedio sam mnogobrojne sudske postupke (16 ) gdje su radnici tužili preduzeće zbog nepoštivanja prava iz Ugovora o radu sa zaposlenima. Pokrenuti sudski postupci su iz perioda kada je Krivić Fahrudin bio direktor u Ukusu (2008-2013.godina), te period od septembra 2013.godine do jula 2014.godine kada je poziciju VD direktora obnašao Omer Jusić.  Tužbeni zahtjevi zaposlenih su bili preko 300.000,00 KM. Sudski postupci po ovim tužbama su završeni  krajem prošle godine u korist radnika, te su nastale obaveze za preduzeće zbog  lošeg rukovođenja preduzećem od strane direktora Krivić Fahrudina u iznosu preko 400.000,00 KM (za period 2008 do septembra 2013.godine). Podsjećam da smo protiv Krivić Fahrudina podnijeli krivičnu prijavu u 2015.godini ali nažalost još u ovom slučaju nije zakazano ni prvo ročište.  Za sada, završiću sa ovim minornim dijelom činjenica vezanih za period poslovanja 2008-2013.godina.

Odlukom Nadzornog odbora Ukusa od 12.09.2013.godine raskinut je Ugovor o radu uprave-direktora JP „UKUS“ doo Ključ gdje se u članu 2. „Nalaže Fahrudinu Krivić, da odmah pristupi pripremi za primopredaju dužnosti sa imenovanim Omerom Jusićem, vršiocem dužnosti JP „UKUS“ doo Ključ“. Uopće ne  želim komentirati navedenu Odluku, jer je već isuviše izlizana raznim komentarima u gradu Ključu, koja se drugostepenom sudskom presudom (septembar 2017.god) poništava i njome se vraća Krivić Fahrudin na radno mjesto odgovarajuće njegovoj stručnoj spremi.

Naglašavam da po Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta u Ukusu nije bilo predviđeno radno mjesto za gosp. Krivića, te smo faktično izmislili novo radno mjesto koje je apsolutno bezpotrbno za preduzeće.   Ovome ću pridodati i obavezu JP „Ukus“ doo Ključ da po zaključku Općinskog vijeće općine Ključ pokrene krivične prijave za sve postupke koji su uvjetovali nastale obaveze po sudskim presudama za preduzeće u iznosu većem od 600.000,00 KM koje će se izmirivati u narednim godinama najvjerovatnije u stečajnom postupku.

Nažalost, nisam dotičnog Krivića vratio na posao u zakonskom roku od 15 dana (samo dio razloga sam obrazložio) i stoga sam i prihvatio krivnju dostojanstveno i kao osoba snosim posljedice uvjetne kazne od strane Općinskog suda Sanski Most.

Radi istine i ukupnosti činjenica koje su i slijepcu očigledne, čak i onima  koji su stranački  plaćenici da iskrivljuju sve ono pozitivno urađeno za javni interes građana Ključa u oblasti vodosnabdjevanja u protekle 3 godine, da JP „Ukus“ nikada nije bolje poslovalo i sve tri prethodne godine sa dobiti i izmirivanjem svih dogovorenih obaveza prema zaposlenima. Žalosno je da iza svih novonastalih obaveza u iznosu preko 600 000,00 KM za JP „UKUS“ doo Ključ koje su stvorili predhodni direktori  ne stoje svi politički subjekti kako bi se izbjegao stečaj preduzeća. Nažalost, naša politička realnost i djelovanje u javnoj sferi i za javni interes ograničeno je samo na uskostranački  izražaj.

Predstavlja mi zadovoljstvo što sam dolaskom na poziciju direktora JP „Ukus“ zaustavio trend sudskog utužavanja i stvaranja neizmirenih obaveza.  Predstavlja mi utjehu, na sve ove podlosti  političkih hasuma, da smo prethodne tri godine poslovali pozitivno, da smo uradili puno u oblasti poboljšanja vodoopskrebe u općini Ključ zajedno sa mojim rođakom, općinskim načelnikom koji zajedno sa svim poštenim, stručnim i dobronamjernim  građanima nastoji rješavati sve one propuste i nezakonite radnje od strane drugih direktora i članova tijela upravljanje javnim preduzećima i javnim ustanovama u općini Ključ.
Za sve one zlonamjerne  stojim na raspolaganju uvijek i bilo gdje na raspravu sa činjenicama i argumentima.

Dodaj komentar:

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466LikesLikes
8,496SljedbeniciPratite
1,287PretplatnikaPretplati se