Demant na vijest da je Muzej I zasjedanja AVNOJ-a zatvoren

Poštovani,

Iznenadjeni smo proizvoljnim ocjenama pojedinaca koji nerijetko iznošenjem laži i paušalnih ocjena pokušavaju minimizirati rad Muzeja USK-a. Najčešće je to zlonamjerno, tendeciozno, neutemeljeno i bez argumenata. Tome u prilog ide jučerašnji tekst pod nazivom „Muzej I zasjedanja AVNOJ-a zatvoren za turiste”, objavljen na portalu Krajina.ba, a onda preuzet od još nekih portala, u kome je iznijeto niz neistina, mahalskih promišljanja i gluposti. Istina, najteže je biti dovoljno snažan i mudar da se prešuti kad neuki, nepametni i nemudri počnu govoriti kao što se to desilo u navedenom tekstu Ali, kako je najčasnije pronaći riječi da se – kad treba – kaže ono što treba, Stručni kolegij Muzeja USK-a je na sastanku održanom 23. juna, izvršio analizu navedenoga teksta i donio odluku da se uputi demant sa slijedećim sadržajem.

Na fotografiji koja je objavljena u sklopu navedenog tendecioznog teksta je grupa iz Istre, koja se najavila da će posjetiti Muzej AVNOJ-a u 10,00, a najkasnije do 10 i 30 sati, a došla je u 11 i 30, kada se u Muzeju od 11,00 do 12,00 realizirala javna diskusija o publikaciji “Mediji u najboljem interesu dijeteta: pregled znanja i iskustva za kreatore medijskih sadržaja”, u organizaciji UNICEF-a u BiH, u kojoj su upravo učestvovali brojni novinari. Navedena javna diskusija je trebala biti realizirana u sali Skupštine USK.-a, ali smo iz Kabineta Premijera USK-a zamoljeni da se navedeni sadržaj prebaci u Muzej AVNOJ-a, zbog vanredne sjednice Skupštine USK-a. Dakle, bilo je potrebno rukom otvoriti ulazna vrata Muzeja AVNOJ-a i imati cjelovitu informaciju, a ne iznositi laži i donositi paušalne zaključke.

Objekat u kojem je održano Prvo zasjedanej AVNOJ-a (sagradjen 1939) je autentični kulturno-historijski spomenik koji je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH Odlukom donesenom početkom 2009 proglasila nacionalnim spomenikom BiH u okviru graditeljske cjeline – Zgrada Klostera (Samostan i škola časnih sestara Klanateljica Krvi Kristove) i Zgrada I. zasjedanja AVNOJ-a (Muzej AVNOJ-a) u Bihaću. U trenutku proglašenja, Zgrada u kojoj je održano Prvo zasjedanje AVNOJ-a bila je u procesu intezivne zaštite. Potreba zaštite ove povijesne gradjevine bila je posljedica velikih oštecenja koja je prouzročila velikosrpska agresija na Bihać 1992-1995. godine.

Problemi i potrebe obnove i oživljavanja objekta u kojem je održano Prvo zasjedanje AVNOJ-a bili su evidentni još od 1995. godine, ali se stvarna pobuda i akcija javila tek 2003. godine kada je finansijski i drugačije iskazana saglasnost o zajedničkom djelovanju u obnovi objekta nekadašnjeg Muzeja AVNOJ-a od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta, Kantonalnog ministartsva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Federalnog zavoda za zaštitu kulturnog naslijedja i Muzeja Unsko-sanskog kantona. Projekat obnove je uradio Robert Stergar iz Federalnog zavoda za zaštitu kulturnog naslijedja, nakon čega je navedeni Zavod 2004. godine realizirao prvu fazu obnove – konstruktivnu sanaciju.

Nakon završetka konstruktivne sanacije otvorena je rasprava o namjeni objekta Muzeja AVNOJ-a. Prijedlog namjene objekta Muzeja AVNOJA-a bio je rezultat interakcije koje su iskazale pojedine institucije i prostornih i funkcionalnih mogućnosti pojedinih dijelova objekta koji su bili predloženi za konkretne namjene. Po aktu tadašnjeg općinskog načelnika Hamdije Lipovače kojim se Muzej USK-a odredjuje za upravitelja objekta Muzeja AVNOJ-a, ovaj objekat prevashodno bi imao namjenu da se obezbjedi djelatnost muzejske zbirke ili muzejske izložbe, što ne dovodi u pitanje njegovu polivalentnost u pogledu korištenja prostora za koncertnu, pozorišnu djelatnost, te druge kulturno-zabavne i slične sadržaje i programe.

U skladu sa navedenim aktom Općinskog načelnika, Upravni odbor Muzeja USK-a je na sjednici održanoj 28. 02. 2005. godine formirao Komisiju za izradu programa i projektnog zadatka za drugu fazu radova na objektu Muzeja AVNOJ-a. Navedena Komisija( u sastavu: predsjednik direktor Muzeja Nijazija Maslak i članovi: Džafer Mahmutović, Ćatiba Dupanović, Edin Mašić, Refik Hodžić Mirzet Mujadžić i Mirko Jandrić) je održala dva sastanka na kojima je utvrdila “Program i projektne zadatke za drugu fazu radova na objektu u kojem je održano Prvo zasjedanje AVNOJ-a u Bihaću”.

U programu i projektnim zadacima Komisija je utvrdila da će se u okviru obnove i uredjenje enterijera objekta Muzeja AVNOJ-a izraditi I postaviti stalna muzejska izložba po dnazivom “Prvo zasjedanje AVNOJ-a”, da će se za ekspoziciju izložbe koristiti bočni zidovi i uske horizontalne pšovršine uz zidove enterijera, gdje bi se postavio mobilijar(panoi i vitrine), koji bi imali i funkcionalno i dekorativno obilježje. Osim ovoga, Komisija je utvrdila da muzejski mobilijar treba da omogući stvaranje jedinstvene harmonije sa muzejskim eksponatima i ostalim prostorom cjelokupnog interijera.

U pogledu korištenja objekta za koncertnu, pozorišnu djelatnost(pozorišne predstave kamernog tipa), te druge kulturno-zabavne i slične sadržaje i programe, Komisija je utvrdila da je potrebno da unutrašnji prostor ostane slobodan, da se spusti pozornici, balkon stavi u funkciju, povede računa o akustici i riješi prostor zaledja. Navedenim prijedlogom Komisija je konstatirala da bi se dugoročno i optimalno riješili tadašnji prostorni problemi i u potpunosti zadovoljile prostorne potrebe važnih institucija i udruženja u oblasti kulture i obrazovanja, koje će sve zajedno u budućnosti doprinjeti uspješnom ostvarenju obnove i oživljavanju povijesne cjeline grada Bihaća.

Poslije usvajanja programa i projektnih zadataka za drugu fazu obnove Muzeja AVNOJ-a, uslijedile su korekcije projekta i realizacija druge i treće faze obnove. U okviru treće faze pripremljena je i postavljena stalna muzejska izložba “Prvo zasjedanje AVNOJ-a”. Tematsko-ekspozicioni plan i pripremu muzejskog materijala, uradio je muzejski savjetnik Džafer Mahmutović, a recenziju direktorica Historijskog muzeja u Sarajevu muzejski savjetnik Muhiba Kaljanac.

Muzej AVNOJ-a je svečano otvoren krajem 2013. godine i od tada funkcioniše u skladu sa navedenom namjenom. Prvenstveno funkcioniše kao stalna muzejska izložba “Prvo zasjedanje AVNOJ-a” i dostupna je muzejskoj publici u radno vrijeme Muzeja USK-a, a van radnog vremena po najavi. Za najavljene grupe kustosi Muzeja drže predavanja. Muzej AVNOJ-a se i iznajmljuje u skladu sa Pravilnikom o korištenju sale Muzeja Prvog zasjedanja AVNOJ-a, te se koristi i za koncertnu, pozorišnu djelatnost(pozorišne predstave kamernog tipa), te druge kulturno-zabavne i slične sadržaje i programe. Zahtjeve za korištenje u maju i junu dajemo u prilogu, uz napomenu da su oni realizirani bez naplate za korištenje prostora.

S poštovanjem!

 

                                                                         Stručni kolegij JU Muzeja USK-a

 

  1. Maslak Nijazija, muzejski savjetnik
  2. Ibukić Ahmet, viši kustos
  3. Mulabdić Enver, kustos
  4. Hodžić Naila, kustos
  5. Midžić Davor, dokumentarista
Dodaj komentar:

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466LikesLikes
8,496SljedbeniciPratite
1,287PretplatnikaPretplati se