DNEVNA DOZA ZABAVE – GOST: Almir Ćehić, direktor JU “Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje” Bosanska Krupa

S gostom u emisiji Dnevna doza zabave Almirom Ćehićem, direktorom Centra za kulturu, obrazovanje i informisanje Bosanska Krupa razgovarali smo o svim aktivnostima koje su u toku, ali i onim koje su planirane za naredni period.

Izvor: krupljani.ba