Naslovnica BiH / EU EU u BiH domaćin panela: Inkluzija počinje u lokalnoj zajednici

EU u BiH domaćin panela: Inkluzija počinje u lokalnoj zajednici

0

Ured Evropske unije u Bosni i Hercegovini organizovao je danas panel na temu “Inkluzija počinje u lokalnoj zajednici”, u saradnji sa Općinom Centar Sarajevo.

Nakon izvedbe evropske himne ‘Ode radosti’ “Eho kids” benda iz Sarajeva, koji okuplja djecu s teškoćama sluha i govora, i izvedbe “Basics” škole iz Istočnog Sarajeva, prisutne su pozdravili ambasador Evropske unije u BiH Lars-Gunnar Wigemark i načelnik Općine Centar Sarajevo Nedžad Ajnadžić.

Ambasador Wigemark naglasio je potrebu za sistemskim rješenjima kako bi se postigao veći stepen inkluzije djece sa posebnim potrebama. “Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu za članstvo u EU se u svojim napomenama vrlo konkretno osvrće na ovu tematiku. Vrlo jasno se spominje potreba, ne samo usvajanja standarda Evropske unije, već i njihove konkretne provedbe za zadovoljavanje potreba svih građana ove zemlje, uključujući i one sa različitim vrstama poteškoća u razvoju,” poručio je ambasador Wigemark, ističući da inkluzija predstavlja temelj vrijednosti Evropske unije.

Načelnik Općine Centar Sarajevo Ajnadžić govorio je o mjerama inkluzije koje provodi ova lokalna zajednica. “Istinski želim da na idealima pravde i jednakosti, društvene odgovornosti lokalne zajednice i najviših standarda i dostignuća najrazvijenijih zemalja Evropske unije izgradimo cjelovit sistem institucionalne društvene brige i podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju kao integralnog dijela lokalne zajednice,” istakao je Ajnadžić, osvrćući se i na podršku EU kroz brojne projekte koji rade na inkluziji ranjivih grupa u društvu.

Panel diskusiju je otvorilo Udruženje za podršku djeci/osobama s teškoćama sluha i govora “Eho”, koje predvode roditelji i koje je članica Evropske asocijacije korisnika kohlearnih implantata (EURO-CIU). Iz Udruženja “Eho” naglasili su važnost rane intervencije i sistemske podrške od strane obrazovnih i zdravstvenih institucija, a za koje postoje brojne dobre prakse iz Evrope.

Ovaj događaj je pokazao da djeca sa posebnim potrebama, kao neki od budućih umjetnika, poslovnih ljudi, naučnika i lidera, su zaista sposobni da uspiju kada dobiju ispravne poticaje i kada se uključe pravovremeno.

“Da niko ne bude zaboravljen u procesu EU integracije” takođe je bila tema nacionalne konferencije u okviru Inicijative za socijalnu dimenziju (ISD), koju je Delegacija EU održala istoga dana, a na kojoj se razgovaralo o podršci EU u izgradnji sistema koji će osigurati adekvatne politike socijalne zaštite i moderne usluge socijalne zaštite u BiH.