Naslovnica BiH / EU Evropski socijalni fond Hrvatska je od raspoloživih 180 miliona eura u razdoblju...

Evropski socijalni fond Hrvatska je od raspoloživih 180 miliona eura u razdoblju od 2007. do 2013. godine iskoristila polovinu ovih sredstava, izjavila je pomoćnica ministra rada Hrvatske Katarina Ivanković Knežević dodajući da je u novom budžetskom periodu od 2014. do 2020. godine za ovu zemlju iz Evropskog socijalnog fonda namjenjeno 1,8 milijardi eura.

0

Evropski socijalni fond najstariji je fond Evropske unije osnovan 1957.godine i kao glavni instrument EU za politiku tržišta rada u zemljama članicama namjenjen je zapošljavanju, posebno mladih i traženju boljeg posla i integracija u društvo osoba u nepovoljnom socijalnom položaju.

Evropska Komisija objavila je Izvještaj o vrednovanju ulaganja u okviru Evropskog socijalnog fonda od 2007. do 2013. te posebne  izvještaje za svaku državu članicu, a u njemu je istaknuta uloga Fonda u ublažavanju efekata ekonomske krize.

-Nezaposlenost mladih je počela da se smanjuje.U Evropi je zaposleno 232 miliona ljudi što je do sada najviše.Zaposlenost raste u svim državama članicama dok nezaposlenost pada i sada je stopa ispod 10 posto u evro zoni, a u Evropskoj uniji je 8,5 posto, izjavila je Marriane Thyssen, evropska komesarka za zapošljavanje, socijalna pitanja i mobilnost radnika.

U Izvještaju Evropske komisije o ulaganjima u okviru ESF-a od 2007. do 2014. godine navedeno je da je ukupno zaposleno devet i po miliona stanovnika EU dok je više od osam miliona njih steklo kvalifikaciju, diplomu ili poboljšalo svoje vještine.U budžetskom razdoblju od 2007. do 2013. godine ESF je imao na raspolaganju 75 milijardi eura, a na godišnjem nivou se radi o deset milijardi eura.

Evropska unija dodjeljuje novčana sredstava iz ESF-a zemljama članicama i regijama za finansiranje njihovih operativnih projekata koja se raspoređuju na evropskom nivou i dopunjavaju nacionalnim doprinosima.

-Svaka država članica ili njena regija ima svoj dio sredstava, a količina novca zavisi od razvijenosti područja.Zavisno da li se radi o razvijenoj ili siromašnoj regiji dobijate više ili manje novca , navedeno je u Izvještaju Evropskog socijalnog fonda objavljenom povodom 60. godišnjice rada Fonda.

ESF je osigurao više od 70 posto sredstava za aktivne politike tržišta rada u Bugarskoj, Estoniji, Grčkoj, Letoniji, Litvaniji, Malti,Rumuniji i Slovačkoj, dok je u Portugalu i Češkoj osigurano više od 5 posto za edukacije i usavršavanje.U Izvještaju ESF je navedeno da je Fond imao značajnu ulogu u pružanju podrške modernizaciji javnih službi za zapošljavanje i drugih službi koje su odgovorne za provođenje aktivnosti na tržištu rada.U manje razvijenim regionima, Evropski socijalni fond je podržao reforme obrazovanja, pravosuđa i javne uprave te na taj način dao pozitivan poticaj poslovnom okruženju i stvaranju inkluzivnog društva.

Hrvatska je od raspoloživih 180 miliona eura u razdoblju od 2007. do 2013. godine iskoristila polovinu ovih sredstava, izjavila je pomoćnica ministra rada Hrvatske Katarina Ivanković Knežević dodajući da je u novom budžetskom periodu od 2014. do 2020. godine za ovu zemlju iz Evropskog socijalnog fonda namjenjeno 1,8 milijardi eura.

Operativnim planom  predviđeno je da  u Hrvatskoj najviše novca bude namijenjeno programima za zapošljavanje oko 33 posto, zatim za obrazovanje i cjeloživotno učenje oko 28 posto, dok je za programe socijalne uključenosti u slijedećem razdoblju do 2020. rezervisano 20 posto ukupnih sredstava. Dio sredstava ESF, oko 12 posto namijenjen je i za programe dobrog upravljanja, a pet posto za tehničku podršku. Ciljane grupe su nezaposleni, poslodavci i osobe koje žele podići i održati zaposlivost te mladi ljudi kojima treba omogućiti veću mobilnost i efikasniji ulazak na tržište rada. Hrvatska ima mogućnost i da sredstvima ESF priprema projekte iz područja umjetnosti i kulture namijenjene mladima.