Naslovnica BiH HDZ BiH u Domu naroda FBiH ne želi Hrvate iz Sarajeva, Tuzle...

HDZ BiH u Domu naroda FBiH ne želi Hrvate iz Sarajeva, Tuzle i Krajine

1

Kako stvari stoje, po jednom predočenom prijedlogu za Hrvate iz Unsko-sanskog kantona, Tuzlanskog i Sarajevskog kantona nema mjesta u Domu naroda. Naime, iz zakonodavnog tijela USK se bira sedam delegata, od toga tri iz reda bošnjačkog, tri iz reda srpskog, i jedan iz reda Ostalih.

Također, iz Kantona Sarajevo bi bilo izabrano 12 delegata, četiri Bošnjaka, pet Srba i tri pripadnika reda Ostalih. Iz Tuzlanskog kantona se bira devet delegata, od toga pet Bošnjaka, dva Srbina i dva iz reda Ostalih.

Iz Posavskog kantona bira se samo jedan delegat iz reda hrvatskog naroda. Iz Zeničko-dobojskog kantona bira se sedam delegata, od toga četiri Bošnjaka, jedan Hrvat, jedan Srbin i jedan iz reda Ostalih. Iz Srednjobosanskog kantona biralo bi se pet delegata, od toga jedan Bošnjak i četiri Hrvata.

Iz Hercegovačko-neretvanskog kantona bi se biralo sedam delegata, pet Hrvata i dva Srbina. Iz Zapadnohercegovačkog kantona birala bi se četiri Hrvata. Iz Kantona 10 biralo bi se šest delegata, od toga dva Hrvata i četiri Srbina. Iz BPK-a nema preciziranog broja delegata.

Lakom računicom dolazi se do zaključka da bi HDZ Bosne i Hercegovine vjerovatno imao svih sedamnaest delegata u Klubu Hrvata Doma naroda FBiH čime bi osigurao zlatnu polugu vlasti.