Naslovnica BUŽIM Izet Nanić, jedan od najvećih heroja u odbrani BiH poginuo je na...

Izet Nanić, jedan od najvećih heroja u odbrani BiH poginuo je na današnji dan 1995.

0

Poginuo je 5. augusta 1995. godine u rejonu Ćorkovača. Odlikovan je za života ratnim priznanjem “Zlatni ljiljan” 1994. godine, a posthumno je 1998. godine dobio Orden heroja oslobodilačkog rata i unaprijeđen u čin brigadnog generala.

Nanić je svoje službovanje u bivšoj JNA, kao poručnik RV PVO, proveo u Kragujevcu da bi je nakon četiri godine napustio početkom 1992. Nakon napuštanja JNA dolazi s porodicom u rodni Bužim, gdje uzima aktivno učešće u organizaciji odbrane i formiranju prvih vojnih jedinica. Formirao je štab Teritorijalne odbrane.

Petog augusta 1995. godine hrvatska vojska pokrenula je operaciju Oluja kako bi oslobodila teritoriju Republike Hrvatske. Cilj svih jedinica 5. korpusa bio je spajanje s jedinicama hrvatske vojske, 505. viteška brigada razbila je neprijateljske linije na Ćorkovaći i krenula put Dvora na Uni. Ipak, svega nekoliko sati prije konačne deblokade u rejonu Vijenca iz zasjede je ubijen komandant Izet Nanić.