Naslovnica BIHAĆ Izrada Studije uvođenja biciklizma na području Unsko-sanskog kantona

Izrada Studije uvođenja biciklizma na području Unsko-sanskog kantona

0
U organizaciji Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša jučer je u Bihaću održan prvi sastanak radne grupe za izradu „Studije uvođenja biciklizma u Unsko-sanskom kantonu“. Radnu grupu čine predstavnici ministarstava prostornog uređenja i privrede, lokalnih zajednica, Regionalne direkcije cesta USK i predstavnici biciklističkih klubova.

Naime, Skupština Unsko-sanskog kantona na sjednici, koja je održana 4. maja 2018. godine, usvojila je Plan zaštite kvalitete zraka Unsko-sanskog kantona 2017– 2022. godina čija je izrada obaveza propisana Zakonom o zaštiti kvalitete zraka. U Planu zaštite kvalitete zraka Unsko-sanskog kantona 2017- 2022. godina, odnosno njegovim Akcionim planom, kao mjera predviđena je i izrada Studije uvođenja biciklizma na području Unsko-sanskog kantona.

Cilj izrade „Studije uvođenja biciklizma u Unsko-sanskom kantonu“ je uraditi dokument koji će obraditi problematiku biciklističkog prometa na Kantonu na način da se izvrši revalorizacija postojećih biciklističkih staza na području obuhvata i predlože mjere za poboljšanja postojećih staza, predlože trase i smještaj novih staza u profilima postojećih i planiranih saobraćajnica, analiziraju mogućnosti dovođenja biciklističkih staza do važnijih javno-društvenih objekata (obrazovne institucije, sportski sadržaji, rekreacijski prostori, javne ustanove, trgovačko-uslužni centri) te povezivanje prigradskih naselja sa središtem lokalnih zajednica i predlože mjere koje bi doprinijele većoj popularizaciji biciklističkog saobraćaja.

Također, sa druge strane, kreirat će se mogućnost da Unsko-sanski kanton i lokalne zajednice imaju strateški dokument na osnovu kojega će moći kandidirati projekte razvoja biciklizma.