Naslovnica BIHAĆ Jasmin Kulenović – Havarija ostavio svoj život za dobrobit slobode: Obilježavanje godišnjice...

Jasmin Kulenović – Havarija ostavio svoj život za dobrobit slobode: Obilježavanje godišnjice osnivanja IDČ ”Havarija” Nikada nije medijski eksponirana jer je uvijek odrađivala posao u zonama drugih brigada koje su svojatale sve što je ova jedinica odrađivala. Ova jedinica se nikad nije povukla sa položaja i to je činjenica i to treba nešto da znači.

U subotu, 15.04. obilježava se godišnjica od osnivanja IDČ-a 5.Korpusa Armije R BiH. Za 10h predviđena je posjeta šehidskom obilježju Humci, a potom, u 11h, okupljanje veterana u hotelu Sedra.

0

Jedinici koja je imala najmlađi sastav u jedinicama 5.korpusa. Kako je IDČ 5. korpusa bila prištapska jedinica komande 5. Korpusa nije imala svoju zonu odgovornosti te je po potrebi bila angažovana na svim ratištima kako Bihaćkog tako i šireg područja.

Jedinica je učestvovala u svim većim bitkama od oslobađanja Sokoca, V.Kladuše, Breze 94 pa do završnih operacija u Sanskom Mostu.

Nikada nije medijski eksponirana jer je uvijek odrađivala posao u zonama drugih brigada koje su svojatale sve što je ova jedinica odrađivala. Ova jedinica se nikad nije povukla sa položaja i to je činjenica i to treba nešto da znači.

U oslobodilačkom ratu nagrađivana je više puta visokim ratnim priznanjima :4x zlatni ljiljan 1x srebreni štit te još dosta drugih ratnih priznanja. Nažalost svoju mladost i ludost platili su brojnim poginulim i ranjenim borcima gdje je i sam komandir jedinice Jasmin Kulenović – Havarija ostavio svoj život za dobrobit slobode.

Loading...