Javno-privatno partnerstvo i koncesije su šansa za ekonomski oporavak Bosne i Hercegovine

Strane direktne investicije predstavljaju najbolji i najefektiji način za podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja, povećanje zaposlenosti, uvećanje prihoda i za napredak lokalne zajednice i kvaliteta života u njoj.

Bosna i Hercegovina više nije u stanju da se zadužuje kod stranih banaka, te da se moramo okrenuti javno-privatnom partnerstvu. Javno-privatnim partnerstvom se šalje i poruka o političkoj stabilnosti regiona, nepostojanju administrativnih barijera i prepreka, te prohodnosti ideja i kapitala u regiji.

“Strane direktne investicije predstavljaju najbolji i najefektiji način za podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja,  povećanje zaposlenosti, uvećanje prihoda i za napredak lokalne zajednice i kvaliteta života u njoj. Pored  državnih mjera kojima se investicije podstiču veoma je značajna i uloga lokalnih samouprava koje treba da unapređuju svoju investicionu klimu, pripremaju lokacije i promovišu svoje investicione potencijale. Kroz javno-privatno partnerstvo i koncesije treba iskoristiti energetske potencijale i rješiti infrastrukturu u BiH. To je jedini model gdje se direktno ne zadužujemo a stvaramo nove ekonomske vrijednosti.

Jako sam zabrinut za budučnost moje države, ali zabrinut je i najveći dio stanovnika naše domovine. Kao što sam rekao, država je preduzeće i treba napraviti inventuru, treba dati priliku novim i dokazanim menadžerima koji imaju jasnu i dokazivu viziju budućnosti

Bosna i Hercegovina se mora okrenuti javno-privatnom partnerstvu, koncesijama i poreskoj reformi, direktnim domaćim i stranim ulaganjima. Na ovaj način se šalje i poruka o političkoj i ekonomskoj stabilnosti BiH, rješavanju administrativnih barijera i prepreka, te prohodnosti ideja i kapitala u BiH“, navodi Mehmed Polimac, generalni direktor međunarodne konsultantske kuće Polimac Company.