Stari grad Kamengrad je uvršten u kulturno- historijske spomenike od posebne važnosti za državu BiH.

Tvrđava je smještena na vrhu strme kamene litice i svojevremeno je predstavljala značajno vojno utvrđenje u sastavu Ugarske, a potom i Turske carevine.

Ova utvrda je dugo vremena imala ogromnu stratešku važnost jer se nalazila na granici dva velika carstva. Sastoji se iz dva dijela, podrgrađe i stari grad.

Osim vojnog, ovaj stari grad imao je i svoju administrativnu važnost, jer je dugo godina bio sjedište istoimene kapetanije, a u njemu je stolovao i kadija.