Mehanizam (ne)koordinacije: Bez saglasnosti 100 institucija nema usvajanja odluka

Iz Vijeća ministara BiH naveli su da se Odlukom o radnim grupama za evropske integracije uspostavljaju radne grupe za evropske integracije u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini u skladu s pravnom tečevinom Evropske unije i propisuju se sastav i međusobni odnosi radnih grupa.

No, ako se uzme u obzir komplikovan politički sistem naše zemlje koji je na bazi dnevno-političkih događaja podložan blokadama, postavlja se pitanje koliko će efikasan biti rad 33 uspostavljene grupe.

“Radne grupe čine predstavnici nadležnih institucija, ministarstava i organa uprave sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, u skladu s njihovim ustavnim nadležnostima za oblasti za koje se radne grupe uspostavljaju”, piše u Odluci koja je objavljena u Službenom listu Bosne i Hercegovine.

Na taj način uspostavljene su sljedeće radne grupe: Radna grupa za slobodno kretanje robe, Radna grupa za slobodu kretanja radnika, Radna grupa za pravo poslovnog nastanjivanja i slobodu pružanja usluga, Radna grupa za slobodno kretanje kapitala, Radna grupa za javne nabavke, Radna grupa za pravo privrednih društava, Radna grupa za intelektualno vlasništvo, Radna grupa za konkurenciju, Radna grupa za finansijske usluge, Radna grupa za informaciono društvo i medije, Radna grupa za poljoprivredu i ruralni razvoj, Radna grupa za sigurnost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku, Radna grupa za ribarstvo, Radna grupa za transportnu politiku, Radna grupa za energiju, Radna grupa za oporezivanje, Radna grupa za monetarnu i ekonomsku politiku, Radna grupa za statistiku, Radna grupa za socijalnu politiku i zapošljavanje, Radna grupa za industrijsku politiku i mala i srednja preduzeća, Radna grupa za transevropske mreže, Radna grupa za regionalnu politiku, Radna grupa za pravosuđe i ljudska prava, Radna grupa za pravdu, slobodu i sigurnost, Radna grupa za nauku i istraživanje, Radna grupa za obrazovanje i kulturu, Radna grupa za okoliš, Radna grupa za zaštitu potrošača i zdravlja, Radna grupa za carinsku uniju, Radna grupa za vanjske odnose, Radna grupa za vanjsku, sigurnosnu i odbrambenu politiku, Radna grupa za finansijsku kontrolu i Radna grupa za finansijske i budžetske odredbe.

Kao primjer navest ćemo Radnu grupu za pravo poslovnog nastanjivanja i slobodu pružanja usluga koju čine čak 102 institucije sa svih nivoa vlasti u BiH.

Radna grupa za pravo poslovnog nastanjivanja i slobodu pružanja usluga:

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, Agencija za poštanski saobraćaj BiH, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo trgovine, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalni zavod za zapošljavanje, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 1, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalni zavod za zapošljavanje, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Ministarstvo pravde Republike Srpske, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Republička uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske, Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo privrede i prostornog uređenja Posavskog kantona, Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Posavskog kantona, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo prostornog uređenja, obnove i povratka Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo pravosuđa i uprave Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo pravosuđa i uprave Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo privrede Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Ministarstvo nauke, prosvjete, kulture i sporta Kantona 10, Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne zaštite i prognanih Kantona 10, Ministarstvo pravosuđa i uprave Kantona 10, Ministarstvo privrede Kantona 10, Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona 10, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona 10, Pravosudna komisija Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za obrazovanje Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Brčko Distrikta BiH, Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH, Komisija za papire od vrijednosti Brčko Distrikta BiH.

Ovim povodom kontaktirali smo Direkciju za evropske integracije Vijeća ministara BiH, iz koje su nam kazali da je u skladu s Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, način odlučivanja u svim tijelima ovog sistema, pa time i u radnim grupama, konsenzus.

“Radne grupe su operativna tijela u sistemu koordinacije. Između ostalog zadužene su za tehničku finalizaciju pisanog materijala koji institucije u BiH izrađuju za potrebe informiranja tijela EU, kao i tehničku finalizaciju ostalih materijala koji proizlaze iz obaveza u procesu integrisanja, prepoznavanje potreba za osiguranjem finansijske i tehničke podrške EU institucijama u BiH, utvrđivanje potreba za prevođenjem pravne stečevine EU, kao i potrebe za organizovanjem obuka i edukacija u pojedinačnim oblastima ili pitanjima pravne stečevine EU, te razmjenu pozitivnih iskustava i dobre prakse među institucijama na svim nivoima vlasti”, rekli su nam iz Direkcije za evropske integracije BiH.

Od dana usvajanja mehanizma koordinacije (prvo 9. februara 2016. godine bez saglasnosti entiteta, a poslije i 23. augusta uz odobrenje Vlade RS-a i Vlade FBiH) građanima, a ni EU, vlasti u BiH nisu pokazale da on funkcioniše i u praksi.

Inače, usvajanje funkcionalnog koordinacijskog mehanizma koji treba omogućiti da BiH govori jedinstvenim glasom bio je jedan od uslova za prihvatanje aplikacije naše zemlje za članstvo u EU.

Dodaj komentar:

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466LikesLikes
8,496SljedbeniciPratite
1,287PretplatnikaPretplati se