25.5 C
Bihać
Utorak, 27 Jula, 2021

Memorandum još nije potpisan, donosimo ko bi šta trebao da radi u ‘Lipi’

Još uvijek je neizvjesna sudbina migranata u Lipi, iako je posjeta delegacije iz Sarajeva na čijem čelu je bio Selmo Cikotić, ministar sigurnosti BiH ‘mirisala’ na eventualni kraj agonije, kako migranata tako i tamošnjeg stanovništva.

Migranti su jutros prihvatili obrok. Podijeljeni su lunch paketi, a za popodne se priprema topli obrok – grah.

Na sastanku održanom u Bihaću rečeno je da su dogovoreni konkretni pravci djelovanja i aktivnosti svih nosilaca vlasti i institucija koje će u sklopu svojih nadležnosti pristupiti opremanju stavljanju u funkciju improvizovanog kampa Lipa za smještaj migranata.

No, Memorandum još nije potpisan između različitih nivoa vlasti i institucija a postoji bojazan da će na kraju opet vlasti USK podnijeti najteži teret svega.

Kako nam je potvrđeno sada se radi na usaglašavanju i doradi ponuđenog Memoranduma.

U nastavku donosimo predloženu verziju Memoranduma i obaveze koje bi potpisom istog preuzeli.

Ministarstvo sigurnosti se obavezuje slijedeće:
1) Koordinacija i saradnja sa svim zainteresovanim stranama u funkcionisanju privremenog šatorskog naselja na lokaciji “Lipa” do uspostave i stavljanja u funkciju privremenog prihvatnog centra „Lipa“.

Služba za poslove sa strancima se obavezuje:
1) U dijelu koji se odnosi na nadležnosti Službe vršiti koordinaciju aktivnosti sa svim zainetersovanim stranama.
2) Postavljanje privremenog kontejnerskog objekta na lokaciji privremenog šatorskog naselja “Lipa” u vidu objekta za smještaj inspektora.
3) Rasporediti dovoljan broj inspektora za strance radi kontrole kretanja i boravka stranaca na toj lokaciji kao i koodinacije neophodnih aktivnosti.
4) U saradnji Međunarodna organizacija za migracije – IOM uspostavljanje privremenog prihvatnog centra na lokaciji „Lipa“ montažnog objekta kontejnerskog tipa kapaciteta 1500 osoba.

Oružane snage BiH se obavezuju:
1) Uspostava šatora na lokaciji ‘Lipa’ za privremeni smještaj migranata do uspostave i stavljanja u funkciju privremenog prihvatnog centra „Lipa“.
2) Angažman inžinjerske jedinice za pružanje stručne i tehničke podrške na izgradnji potrebne infrastrukture za funkcionisanje šatorskog naselja.
3) Anganžman jedinice Vojne policije u sklopu nadležnosti OS BiH.

Vlada Unsko-sanskog kantona se obavezuje da u saradnji sa gradom Bihaćem obezbijedi:
1) Pružanje usluga zdravstvene zaštite i psiho-socijalne podrške korisnicima privremenog šatorskog naselja na „Lipi“ do uspostave i stavljanja u funkciju privremenog prihvatnog centra „Lipa“.
2) Postavljanje kontejnera sa lokaciji šatorskog naselja „Lipa“ radi pružanja primarne zaštite u saradnji sa DRC?
3) Pojačano prisustvo pripadnika MUP-a USK na lokaciji na kojoj se budu izvodili radovi izgradnje i stavljanja u funkciju PPC „Lipa“, kao i na lokaciji privremenog šatorskog naselja, u cilju očuvanja javnog reda i mira. (ovo također treba usaglasiti sa USK)

Grad Bihać se obavezuje da u saradnji sa Vladom Unsko-sanskog kantona obezbijedi slijedeće;
1) Pripremi ugovor i drugu potrebnu pravnu legislativu za ustupanje lokacije FCUZ i Ministarstvu sigurnosti – Službi za poslove sa strancima, bez naknade, dok potreba za smještajem migranata traje, o čemu odluku donosi Vijeće ministara BiH.
2) Infrastrukturu, odnosno putnu komunikaciju, vodu, struju, i komunalije, do lokacije i održavanje istih, besplatno.
3) Obezbjeđenje svih dozvola koje su u nadležnosti Grada i priključaka za komunalne usluge, besplatno.
4) Obezbjeđenje usluga iz nadležnosti Grada (voda, struja, komunalije, putna komunikacija).

Evropska komisija se obavezuje da će dati;
1) podršku svim zainteresovanim stranama u uspostavi i funkcionisanju privremenog šatorskog naselja za smještaj migranata na lokaciji “Lipa” do uspostave i stavljanja u funkciju privremenog prihvatnog centra „Lipa“, kao i podršku uspostavi i funkcionisanju privremenog prihvatnog centra na lokaciji Lipa.

Međunarodna organizacija za migracije – IOM, partner Evropske komisije se obavezuje;
1) da će izvršiti građevinske i tehničke radove za uspostavljanje privremenih kontejnerskih jedinica sa sanitarnim čvorom, obezbjediti finansijska sredstva za finansiranje humantiranih aktivnosti u funkcionisanju privremenog šatorskog naselja na lokaciji „Lipa“, te pružiti stručnu i tehničku pomoć Službi za poslove sa strancima i pružiti usluge fizičkog obezbjeđivanja same lokacije do uspostave i stavljanja u funkciju privremenog prihvatnog centra „Lipa“.

2) da će izvršiti, u saradnji sa Službom za poslove sa strancima, uspostavu privremenog prihvatnog centra na lokaciji „Lipa“ montažnog objekta kontejnerskog tipa kapaciteta 1500 osoba, sa svim potrebnim pratećim objektima i infrastrukturom centra, te obezbjediti potrebna finansijska sredstva za funkcionisanje navedenog centra i to kao finansiranje potreba korisnika centra tako i finansiranje režijskih troškova koji proizilaze iz funkcionisanja centra, te će pružiti stručnu i tehničku pomoć Službi za poslove sa strancima, kao i usluge fizičkog obezbjeđivanja same u centru.

Federalna uprava civilne zaštite se obavezuje:
1) preuzimanje lokacije od grada Bihaća i uspostavu i funkcionisanje privremenog prihvatnog centra na lokaciji ‘Lipa’ i privremenog šatorskog naselja za smještaj migranata do uspostave i stavljanja u funkciju privremenog prihvatnog centra „Lipa“. FUCZ će preuzeti od Oružanih snaga BiH šatore i opremu te voditi brigu o funkcionisanju i održavanju šatora i privremenih objekata postavljenih na lokaciji „Lipa“ do uspostave i stavljanja u funkciju privremenog prihvatnog centra „Lipa“.. Kad potreba za istim prestane obavezna je preuzetu šatore i opremu vratiti Oružanim snagama BiH.

Crveni križ FBiH grad Bihać se obavezuje:

1) da će dostavljati hranu i osnovne higijenske potrepštine na lokaciju privremenog šatorskog naselja za smještaj migranata ‘Lipa’ do uspostave i stavljanja u funkciju privremenog prihvatnog centra „Lipa“.

Dodaj komentar:

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466LikesLikes
8,496SljedbeniciPratite
1,287PretplatnikaPretplati se