Naslovnica BIHAĆ Migranti i medvjedi oči u oči na Plješevici

Migranti i medvjedi oči u oči na Plješevici

0
Partneri iz USK šuma nas obavještavaju da migrantska ruta ima uticaj na životinjski svijet na Plješevici, kaže Haris Hadžihajdarević, menadžer NP-a Una.

Sticajem okolnosti Plješevica je postala glavna dionica za balkansku migrantsku rutu i migranti su često nailazili na medvjede. Jednog medvjeda su pronašli mrtvog na ruti, a što je zabilježio i Nick Newson iz The New Humanitarian, britanskog magazina.

Uticaj migrantske rute

 Mi prikupljamo podatke o načinu života velikih zvijeri, njih dosta živi u Nacionalnom parku Una i na području Plješevice. Za sada ne možemo sa sigurnošću znati kakav uticaj ostavlja migrantska kriza, osim evidentno veće količine smeća u šumama i prirodnim staništima životinja. Za dva primjerka medvjeda koje pratimo, za sada uočavamo da je njihova šema kretanja normalna, kazao nam je Haris Hadžihajdarević, menadžer NP-a Una.

Provodeći projekat Divljina i život zvijeri NP-a Una – faza vuk, Nacionalni park Una je predložio upravi ŠPD (Šumsko privredno društvo) USK šume da se projektno područje proširi na Posebno lovište Plješevica kao vrlo važno pogranično područje sa Hrvatskom koje je stanište sve tri velike zvijeri, a uprava ŠPD-a se složila sa prijedlogom.

Uz njih, za ovakav vid suradnje i zajedničko kreiranje projekata zainteresirani su lovačka udruženja, nadležne institucije i nevladine organizacije koje imaju interes za velike zvijeri i njihovo praćenje u znanstvene svrhe.

 Partneri iz USK šuma nas obavještavaju da migrantska ruta ima uticaj na životinjski svijet na Plješevici, šumski radnici prijavljuju da je sve manje srneće divljači na njenim obitavalištima, da postoji više staza kojima se kreću migranti i da bi ih moglo biti i više. Mi u NP-u Una već znamo da na području zaštićene zone, iz Pravca Gornjeg Lapca, hrvatska granična policija vraća određeni broj migranata. Ipak, nadamo se da to neće presudno uticati na naš posao, kazao nam je Hadžihajdarević, prenosi Oslobođenje.

U suradnji sa nekim međunarodnim organizacijama za zaštitu prirode NP Una će se na tom planu uvezati i sa Nacionalnim parkom Plitvička jezera u Hrvatskoj.

Istraživanje vrsta

To će podrazumijevati istraživanje vrsta i staništa, istraživanja podzemnog svijeta sa obje strane granice, odnosno hidrologije krša dijela područja Unsko-sanskog kantona i Like, uključujući i dva nacionalna parka. Radi se o projektima koji po planiranom obimu aktivnosti, broju partnera u projektu, veličini projektnog područja, znanstvenim oblastima koje će se uključiti, kao i metodologijama koje će se primijeniti, iziskuju značajna financijska sredstva koja će tek trebati obezbijediti.