Naslovnica BiH Novalića u laž hvata vlastiti potpis, direktor iz SBB-a neće provesti štetnu...

Novalića u laž hvata vlastiti potpis, direktor iz SBB-a neće provesti štetnu odluku Vlade FBiH Povodom izjave premijera Vlade FBiH Fadila Novalića da mu nisu jasne prozivke vezano za odluku Vlade FBiH o načinu privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu "Sarajevo osiguranje" d.d. Sarajevo i konstatacije da „ako SBB smatra da je na djelu kriminogena privatizacija onda mora biti svjestan da je vodi direktor kojeg je sam imenovao“, Savez za bolju budućnost ističe sljedeće činjenice:

0

Prvo, Vlada FBiH je donijela plan privatizacije 52 kompanije još 2015. godine, (koja je kasnije smanjena na 20), a tada direktor Agencije za privatizaciju u FBiH nije bio iz SBB-a. Isto se odnosi i na Odluku Vlade od 17.5.2016. godine, te Odluku od 24.6.2016. godine. Direktor Agencije za privatizaciju FBiH iz SBB-a preuzeo je dužnost tek kasnije, odnosno 01.8.2016. godine, saopćeno je iz Press Centra SBB-a.

Još gore po neiskrenog Fadila Novalića, koji je slagao da Vlada FBiH na sjednici u Mostaru u četvrtak 23.3.2017. godine, „nije povukla nikakav novi potez, već je samo dala zeleno svjetlo za nastavak realizacije plana Agencije za privatizaciju“, jeste Odluka Vlade FBiH, potpisana tog istog dana i to njegovom rukom!

Iz Odluke o načinu, odnosno metodi privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu „Sarajevo-osiguranje“ d.d. Sarajevo, iz tačke I i iz tačke II, najbolje se vidi naredbodavni odnos Vlade FBiH prema Agenciji, kao i iz tačke III, gdje se Agenciji za privatizaciju pismeno nalaže „da provede postupak prodaje metodom neposredne pogodbe“.

Stoga je potpuno jasno da direktor Agencije ne učestvuje niti u kakvoj kriminogenoj privatizaciji, već mu Novalić nalaže da to mora učiniti i to bez naznake najniže pogodbene cijene!

Ipak, direktor Agencije je danas dobio stranačku uputu od predsjednika SBB-a Fahrudina Radončića da ne izvrši štetnu Odluku Vlade FBiH, koja bi imala znatne finansijske posljedice zbog jaransko-otimačke privatizacije.

Faksili odluka o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu „Sarajevo-osiguranje“ d.d. Sarajevo.