Naslovnica BiH Objavljena nova lista dužnika PDV-a Nova lista dužnika državi po osnovu PDV-a...

Objavljena nova lista dužnika PDV-a Nova lista dužnika državi po osnovu PDV-a u Bosni i Hercegovini nije se puno promijenila, iste kompanije su i dalje u vrhu ove liste, a izmijenjeni su iznosi novca koje duguju državi. Na listi objavljenoj jučer, na vrhu je Kantonalno javno komunalno preduzeće GRAS Sarajevo, slijedi MB - Kekerović d.o.o. i Đuša d.o.o. Fojnica.

0

Kako piše u pojašnjenju UIO, nakon što je 01. januara 2014. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku neizravnog oporezivanja, prvi od uspostave Uprave za neizravno oporezivavnje BiH, stekli su se zakonski uslovi za javno objavljivanje imena dužnika, koji imaju neizmirene obaveze po osnovu PDV-a, trošarine i carine.

Pored javne objave dužnika, u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o postupku neizravnog oporezivanja, kojeg je na prijedlog UNO i Upravnog odbora UNO usvojio Parlament BiH, naknadni teret prinude je smanjen sa 10 na 5 odsto, a zatezna kamata sa 0,06 na 0,04 odsto svakog dana zakašnjenja.

Spisak dužnika pogledajte na linku ispod

DUŽNICI PO OSNOVU PDV-a ZA OBJAVLJIVANJE 31.01.2018 (1)