Poboljšati saradnju vlasti i civilnog društva

S obzirom da se u Bosni i Hercegovini o većini reformi raspravlja bez učešća civilnog društva,akademske zajednice i građana preporuka Evropske Unije vladama entiteta i drugim nivoima vlasti u procesu integracija jeste uspostavljanje institucionalnih mehanizama te jačanje saradnje između vlasti, organizacija civilnog društva i Evropske Unije posebno u kontekstu političkog dijaloga i kosultacija.

“Kroz participativnu demokratiju se nastoji omogućiti svim zainteresovanim da učestvuju u kreiranju zakona i javnih politika i zato je važno da se uspostave takvi mehanizmi da bi se građani mogli uključiti,participacija građana mjera je demokratičnosti jednog društva”, izjavio je Goran Žeravčić, voditelj EU projekta “Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u Bosni i Hercegovini“(CBGI).

Civilno društvo je jedan od faktora koji utiču na kvalitet i brzinu pristupanja Evropskoj uniji. “Ovo je samo jedan korak u ispunjenju obaveza koje Bosna i Hercegovina ima prema EU.Ta obaveza je vrlo jasno naglašena u posljednjem Zaključku Evropskog Vijeća u pozivu Evropskoj komisiji koja treba da pripremi Upitnik za BiH”, rekao je Žeravčić.Značajan dio Upitnika će se odnositi na postojanje institucionalnih mehanizama saradnje sa civilnim društvom., a istitucije će morati odgovoriti da bi dali punu sliku usklađenosti pravnog i institucionalnog okvira sa EU.

Projekat “Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u Bosni i Hercegovini“(CBGI) je u trećoj fazi implementacije.U prethodne dvije faze ovog projekta koje su trajale tri godine ostvarena je izuzetna saradnja sa vladom Brčko Distrikta.

“Vlada Brčko Distrikta ide u tom pravcu kroz donošenje Zakona o volontiranju, uspostavljanje Savjeta za saradnju sa civilnim društvom, dok u naredne dvije godine imamo želju da se uspostavi tzv. e-participacija, jedna web aplikacija pomoću koje će građani moći da daju svoje komentare, sugestije, prijedloge i kritike na pojedina zakonska rješenja”, istakao je Žeravčić.“Otvoreni smo za razgovore sa entitetskim vladama o mogućnosti implementacije slične aplikacije i na tim nivoima vlasti,” kaže voditelj EU projekta.

Po ugledu na prakse u razvijenim društvima, Vlada Brčko Distrikta će nastaviti da unaprijeđuje okruženje za učešće građana i nevladinih organizacija u svim fazama izrade i primjene javnih politika.“Organizovali smo javnu raspravu o Prednacrtu Sporazuma o saradnji sa organizacijama civilnog društva u Distriktu. Komunikacija Vlade Distrikta i nevladinog sektora je svakodnevna.Na putu ka EU uloga nevladinog sektora je vrlo značajna.”, izjavio je Tomislav Stjepanović, šef Odjela za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko Distrikta. U Distriktu je registrovano više od 500 organizacija civilnog društva, a njihov rad Vlada podržava sa osam miliona KM godišnje. Veća otvorenost vlasti mogla bi omogućiti bolju kontrolu rada što bi dalo doprinos njihovoj efikasnosti, a time i većem povjerenju građana. Pravo na udruživanje je jedno od osnovnih prava građana definisano u Evropskoj povelji o ljudskim pravima u članu 12. koje poštuju sve članice Evropske Unije.Organizavanjem javnih debata i dijaloga o evropskom putu BiH i Reformskoj agendi EU za BiH osiguralo bi se uključivanje većeg broja građana u reformski proces i unaprijedilo njihovo potpuno upoznavanje sa dugoročnim ciljevima neophodnih promjena. Ovaj aspekt integracije u EU naveden je i u “Smjernicama Evropske unije za podršku civilnom društvu 2014-2020 -Uvod u monitoring u BiH” uspostavljen s ciljem efikasnijeg mjerenja napretka država i regiona u podršci razvoju civilnog društva do 2020.godine.

Dodaj komentar:

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466LikesLikes
8,496SljedbeniciPratite
1,287PretplatnikaPretplati se