Pokazna vježba PVJ Bosanska Krupa

Vježbe se održavaju na Trgu Alije Izetbegovića.

Vježbe će trajati do 12:30h.

Tokom vježbe su se izvela i četiri scenarija, tj. intervencija gašenja požara na strukturalnim objektima sa vertikalnim spašavanjem unesrećenih lica, spašavanje unesrećenih kod saobraćajnih udesa u drumskom prometu, intervencija gašenja požara zapaljenog putničkog vozila i biološko-hemijska intervencija sanacije posljedica saobraćajnog udesa u drumskom saobraćaju sa uklanjanjem mrlja sa kolovozne trake od goriva i ulja.

Izvor: cazin.net