Poražavajući rezultati istraživanja o statusu i položaja osoba s invaliditetom

Istraživanje u okviru projekta“ „Dostojanstven život za djecu sa invaliditetom i njihove porodice“ provdeno je u RS-u te u gradovima Bihać, Cazin i općini Bužim.

Implementatori projekta kažu da su podaci zabrinjavajući ali i poražavajući.

Smatraju da rezultati do kojih su došli ne trebaju biti mrtvo slovo na papiru, nego trebaju biti poticaj za nadležne institucije, da poduzmu jedan sistemski pristup u rijesavanju problema s kojima se ova kategorija stanovništva suočava.