Naslovnica BiH / EU PREDSTAVLJENI WEB PORTALI KOJI OMOGUĆAVAJU UČEŠĆE GRAĐANA UPROCESU EU INTEGRACIJA BIH

PREDSTAVLJENI WEB PORTALI KOJI OMOGUĆAVAJU UČEŠĆE GRAĐANA UPROCESU EU INTEGRACIJA BIH

0

U zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (BiH) u Sarajevu u petak su predstavljeni web portali koji će omogućiti građanima i civilnom društvu u BiH učešće u procesu donošenja odluka koje će ubrzati procese evropskih integracija BiH.

Evropska unija (EU)jedo sada pružila veliku podršku BiH, kako bi unaprijedilasaradnju između organizacija civilnog društva i državnih vlasti BiH. Projekat Evropske unije „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za učestvovanje u dijalogu sa civilnim društvom“ (CBGI), koji je implementiran u saradnji sa Ministarstvom Pravde  BiH, omogućio je uspostavljanje jednog takvog sistema transparentnosti i saradnje između građana,organizacija civilnog društva i BiH vlasti. Web portali „eRegistar udruženja i fondacija Ministarstva pravde BiH“, „Zbirni e-registar udruženja i fondacija u BiH“,  i eKonsultacije, kojisu razvijene uz ekspertnu podršku projekta, samo su jedni od mnogobrojnih rezultata postignutih kroz ovaj projekt.

Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH je istaknuo da je saradnja institucija vlasti sa organizacijama civilnog društva i građanima jedna je od temeljnih vrijednosti demokratskih društava. “Funkcionalni dijalog sa predstavnicima civilnog društva i učešće građana u procesu kreiranja i provedbi javnih politika važan je element procesa evropskih integracija. EU želi ojačati ovaj dijalog i stoga pozivam sve nivoe vlasti u BiH da prepoznaju značaj ovih platformi i uključe se u proces transparentnog i učinkovitog dijaloga s građanima i nevladinim organizacijama u BiH”, rekao je ambasador Wigemark.

Web portal “eRegistar udruženja i fondacija Ministarstva pravde BiH“će pojednostaviti proceduru registracije nevladinih udruženja. Josip Grubeša, ministar pravde BiH istakao je da portal sadrži instrukcije i već pripremljene predloške za pripremu obaveznih registracijskih dokumenata za udruženja, a koji su usklađeni sa zakonskom regulativom.

„Pojednostavljenje se ogleda u tome što će se izvršiti „online“ provjera ispravnosti dokumentacije u tzv. postupku pred-registracije. Ministarstvo pravde BiH će postupkom pred-registracije izvršiti provjeru ispravnosti dokumentacije. Po odobrenju, dokumentacija će se moći preuzeti iz online aplikacije, odštampati, te samo jednim dolaskom u registracioni ured predati ispravne dokumente i registrirati udruženje“, izjavio je Ministar Grubeša.

Cilj ovog web portala je olakšati i pojednostaviti proceduru registracije nevladinih udruga, kao tipa udruživanja, kroz, prije svega, već pripremljene predloške za pripremu obveznih registracijskih dokumenata za udruge, a koji su usklađeni sa zakonskom regulativom. Portal sadrži funkcionalnosti online predregistracije, odnosno izrade i provjere ispravnosti dokumentacije potrebite za upis u Registar udruga pri Registarskom uredu Ministarstva pravde BiH.

Predregistracija udruga nije propisana kao zakonska obveza, ali omogućava da se ubrza proces registracije i osnivačima udruga pruži online podrška Ministarstva pravde BiH u procesu pripreme za registraciju.U ovom procesu primjenjuju se pravila propisana novim Pravilnikom o registraciji udruga i zaklada BiH.

 

Web portalom „Zbirni e-registar udruženja i fondacija u BiH“je omogućeno svim zainteresiranim stranama da pretraže podatke svih registarskih tijela u BiH, a koji su odlučili podatke iz svojih registara učiniti dostupnim ovom pretraživaču.

„Nadležna tijela vlasti imat će bolju kontrolu nad djelovanjem rada udruga, zaklada i drugih neprofitnih organizacija u BiH, posebno kada je riječ o dodjeli i upotrebi proračunskih i donatorskih sredstava za financiranje različitih programa i projekata ovih organizacija, kao i postupanja sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma,“ zaključio je Goran Žeravčić, voditelj CBGI projekta. Ovo je bio i jedan od zadataka koji se odnosi na ispunjavanje zahtjeva Odbora eksperata Vijeća Europe za evaluaciju borbe protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (Moneyval), dodao je Žeravčić.

Predstavljena je i ažurirana web platforma eKonsultacijekojom se omogućava potpuno i pravovremeno informiranje i konsultiranje građana i predstavnika organizacija civilnog društva putem interneta, o procesu donošenja određenih pravnih akata, te osigurava pouzdan komunikacijski kanal za njihovo učešće u kreiranju javnih politika.