Naslovnica BiH Privlačenje investicija: Bosna i Hercegovina po stranim ulaganjima na posljednjem mjestu u...

Privlačenje investicija: Bosna i Hercegovina po stranim ulaganjima na posljednjem mjestu u regionu

0
PODIJELI

Strane direktne investicije predstavljaju najbolji i najefektiji način za podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja, povećanje zaposlenosti, uvećanje prihoda i za napredak lokalne zajednice i kvaliteta života u njoj. Pored  državnih mera kojima se investicije podstiču veoma je značajna i uloga lokalnih samouprava koje treba da unapređuju svoju investicionu klimu, pripremaju lokacije i promovišu svoje investicione potencijale.

Mehmed Polimac, generalni direktor međunarodne konsultantske kuće Polimac Company je izjavio da u Bosni i Hercegovini tokom 2017. godine, ali i prije toga, nije učinjen neki veliki napredak kako bi se u državu privukao strani kapital.

“Poslovno okruženje za strane investicije u BiH je nepovoljno, preopterećeno raznim dadžbinama i porezima. BiH ima ozbiljan problem i sa slabim imidžom u svijetu ponajviše zbog ekonomske i političke nestabilnosti. Prema njegovom mišljenju, bh. političari moraju početi ozbiljno raditi na konkretnih problemima kako bi kreirali potrebne uslove za veći dolazak stranih investitora.

“Može se zaključiti da su vlasti u BiH samo deklarativno govorile o privlačenju stranih investicija do sada, dok konkretnih pomaka nije bilo na stvaranju potrebnog ambijenta. Već dugi niz godina, od rata do sada, imamo skoro iste zahtjeve koji se odnose na kreiranje boljeg i povoljnijeg ambijenta za ulaganje u bh. ekonomiju”, istakao je Mehmed Polimac.

Polimac ističe da Bosna i Hercegovina više nije u stanju da se zadužuje kod stranih banaka, te da se moramo okrenuti depozitima kod domaćih banaka. Uz ostalo, gosp. Mehmed dodaje da se na ovaj način šalje i poruka o političkoj stabilnosti regiona, nepostojanju administrativnih barijera i prepreka, te prohodnosti ideja i kapitala u regiji.

PODIJELI
post->ID); ?>" data-width="100%" data-numposts="5">