Naslovnica BiH / EU Radne grupe će tehnički finalizirati odgovore na Upitnik EK u septembru, prijevod...

Radne grupe će tehnički finalizirati odgovore na Upitnik EK u septembru, prijevod bi mogao potrajati Istakli su da će odgovori BiH na upitnik sadržavat 25.000 do 30.000 stranica teksta koje treba prevesti na engleski jezik, a da se procjenjuje da je za prijevod 25.000 stranica teksta potrebno najmanje 85 prevodilaca koji bi intenzivno radili dva mjeseca. 

0
PODIJELI
Direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović se na sjednici, kao predlagač tačke o ukupnim aktivnostima u vezi s upravljanjem procesom evropskih integracija, izjasnio o tome koliko je do sada održano sastanaka radnih grupa koji tehnički finaliziraju odgovore na Upitnik Evropske komisije.

Nakon dva neuspjela tendera za nabavku usluge prijevoda odgovora na upitnik Evropske komisije, Direkcija za evropske integracije je Vijeću ministara predložila da prijevod odgovora na upitnik bude realizovan posredstvom javnog poziva koji bi rezultirao zaključenjem ugovora s pojedinačnim izvršiocima.

Iz Direkcije za evropske integracije su za Klix.ba objasnili da bi se na taj način, potpuno transparentno i u skladu s kriterijima poziva mogli angažovati kvalitetni prevodioci.

“Na taj način bi mogli biti angažovani kvalitetni i kvalifikovani prevodioci koji uglavnom rade samostalno ili za firme čija djelatnost nije prevođenje, a kojima, pošto nisu registrovani kao poslovni subjekti za pružanje usluga prevođenja, Zakon o javnim nabavkama onemogućava učešće u tenderima”, kazala je Marina Kavaz-Siručić za Klix.ba.

Dodala je da od doprinosa koje su dostavile sve nadležne institucije, radne grupe u sistemu koordinacije pripremaju, odnosno tehnički finaliziraju cjelovite odgovore BiH.

“Do danas je 31 radna grupa održala sastanak, a zakazani su i u narednom periodu. Okvirnom dinamikom planirano je da radne grupe početkom septembra okončaju rad, nakon čega bi eventualno nefinalizirana pitanja preuzela ostala tijela u sistemu koordinacije”, istakla je Kavaz-Siručić.

Napomenula je da odgovori, da bi mogli biti prevedeni, prethodno moraju biti finalizirani u radnim grupama i ostalim tijelima sistema koordinacije.

“Prijevod će biti organizovan postepeno, tj. kako koja cjelina bude finalizirana, tako će biti upućivana na prevođenje. Osim odgovora, uz pitanja u kojima je to traženo, BiH će trebati dostaviti i propise, izvještaje, statističke tabele i slično. Njihovo prevođenje na engleski je zaduženje nadležnih institucija”, objasnila je Kavaz-Siručić.

Prema njenim riječima, kvalitet odgovora na pitanja iz upitnika je aspolutni prioritet u cjelokupnom poslu, a prijevod odgovora na engleski njegov najvažniji dio.

“Od toga ovisi koliko će Evropska komisija dopunskih pitanja poslati Bosni i Hercegovini i kakvo će mišljenje o zahtjevu za članstvo BiH u EU biti”, zaključila je Marina Kavaz-Siručić iz Direkcije za evropske integracije.

Iz Vijeća ministara BiH je nakon sjednice saopćeno da je Direkcija za evropske integracije zadužena da objavi javni poziv za iskazivanje interesa za realizaciju dijela projekta “Podrška procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine”, koji se odnosi na prevođenje odgovora na Upitnik Evropske komisije, te da putem ugovora o djelu angažuje odgovarajući broj kandidata koji budu ispunjavali propisane uslove.

“Agencija za javne nabavke BiH zadužena je da, u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije, pripremi prijedlog dopune Zakona o javnim nabavkama, kako bi se u dijelu koji se odnosi na izuzeće od primjene Zakona uvrstili i ugovori za poslove prevođenja, lektorisanja i redakture pravnih tekovina Evropske unije (acquis), propisa u Bosni i Hercegovini i drugih dokumenata koji se odnose na postupak pristupanja Evropskoj uniji i primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane”, stoji u saopćenju iz Vijeća ministara BiH.

Istakli su da će odgovori BiH na upitnik sadržavat 25.000 do 30.000 stranica teksta koje treba prevesti na engleski jezik, a da se procjenjuje da je za prijevod 25.000 stranica teksta potrebno najmanje 85 prevodilaca koji bi intenzivno radili dva mjeseca.

“Odgovaranje na Upitnik Evropske komisije je najvažniji i najveći projekt koji jedna država provodi u pretpristupnom procesu, tim prije što je Evropska komisija u uvodnom dijelu Upitnika naglasila da je kvalitet odgovora važniji od brzine njihovog dostavljanja. Pored toga, na engleski jezik bit će potrebno prevesti veliki broj domaćih zakona i propisa i drugih dokumenata koji se odnose na evropske integracije, što zahtijeva fleksibilniji, efikasniji i brži pristup u ovom procesu”, stoji u saopćenju iz Vijeća ministara.

Vijeće ministara BiH upoznato je s informacijom i o izvršenim i trenutnim aktivnostima na pripremi odgovora na pitanja iz upitnika Evropske komisije u kojoj se navodi da su 33 radne grupe od ukupno 36 održale sastanke ili su u toku njihove pripreme te da unutar radnih grupa u okviru mehanizma koordinacije postoji visoka saglasnost o odgovorima na pitanja iz Upitnika. Tako je Radna grupa za politička pitanja od 516 pitanja postigla saglasnost o 513 pitanja.

post->ID); ?>" data-width="100%" data-numposts="5">