Naslovnica Nekategorisano Reagiranje Ministarstva Obrazovanja na izjave prof.dr. Fadila Islamovića, rektora Univerziteta u Bihaću,...

Reagiranje Ministarstva Obrazovanja na izjave prof.dr. Fadila Islamovića, rektora Univerziteta u Bihaću, u emisiji „Intervju“ Reagiranje na izjave prof.dr. Fadila Islamovića, rektora Univerziteta u Bihaću, u emisiji „Intervju“, u programu RTV USK, od 09.10.2018. godine

0

Prof.dr. Fadil Islamović, rektor Univerziteta u Bihaću je prilikom gostovanja u programu RTV USK-a u emisiji „Intervju“, od 09.10.2018. godine iznio niz nepotkrijepljenih optužbi i sumnji u rad Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, zbog čega je Muhamed Ramić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona uputio reagiranje u kojem se kaže:

– Rektor Fadil Islamović je kazao da je“ paradoksalno“ da je dio zgrade OŠ „Prekounje- Ripač“ u kojem je smješten Pravni fakultet neupotrebljiv, dok je dio koji koristi ta osnovna škola upotrebljiv.

Nalazom inspekcije utvrđeno je da se dio zgrade koji koristi Pravni fakultet ne smije koristiti jer je u ruševnom stanju i nije sigurna ni za djecu ni za uposlene. S obzirom na to da usprkos takvom nalazu, do sada nismo dobili nikakav zahtjev za rješavanje ovog problema od rukovodioca , odnosno, sada već razriješenog dekana fakulteta, stičemo dojam da se rješavanje ovog problema pokrenulo tek nakon njegove smjene.

– Kada je riječ o rješenju o razrješenju dekana Pravnog fakulteta prof. dr. Suada Hamzabegovića Ministarstvo je kompletnu proceduru provelo u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, i ne postoji nikakav vakuum prostor, odnosno potreba za čekanjem rješenja nekog upravnog spora, već je rektor dužan da primjenjuje odluke ovog Ministarstva, a ne da ih tumači.

Naime, nakon što je proveden nadzor nad radom Univerziteta donesene su mjere koje su deblokirale rad Univerziteta. Jedna od mjera je bila i zabrana imenovanja na rukovodne funkcije lica koja su u prethodnom periodu radila na „blokadi“ rada rektora i Senata. Jedan od tih je prof.dr. Suad Hamzabegović, koji je razriješen sa pozicije dekana zbog niza nezakonitih radnji koje su precizirane u rješenju koje je Ministarstvo donijelo 22.6.2018 godine (rješenje šaljemo u prilogu). Rjesenje Pravni fakultet

Ministarstvo je ovim nadzorom i nizom zakona koje je uputilo u skupštinsku proceduru podnijelo najveći teret borbe za Univerzitet.

U pogledu razrješenja dekana Pravnog fakulteta tražimo od rektora i članova Senata da postupe u skladu sa članom 34.stav 7 Zakona o univerzitetu i na osnovu činjeničnog stanja koje je Ministarstvo utvrdilo u rješenju.

Ministarstvo nije i neće tražiti poništenje diploma koje je potpisao razriješeni dekan jer se radi o trećim savjesnim licima, i mi ni na koji način ne želimo njima stvarati dodatne probleme.

Odbijamo svaku mogućnost da se ovo pitanje svodi na dnevnopolitičke probleme ili međusobne konflikte pojedinaca i smatramo da je takvo tumačenje samo skretanje pažnje sa činjenice da rektor ne postupa po rješenju nadležnog Ministarstva.

Nadalje, prilikom usvajanja Zakona o studentskom standardu, rektor Islamović bio je stava da iz budžeta Univerziteta ne treba izdvajati sredstva za rad studentske unije. Stoga je Ministarstvo sredstva za tu namjenu našlo u vlastitom budžetu.

Također, moramo napomenuti da je naučno-istraživačka djelatnost jedna od osnovnih u radu Univerziteta, ili bi bar to trebala biti zbog čega Ministarstvo u obračunu njihovih plata dobar dio sredstava pravda upravo naučno-istraživačkim radom. Naravno, iz istupanja rektora da se zaključiti da on ne zna da li se, i kakvi naučno-istraživački radovi i implementiraju, i kakve su koristi donijeli društvenoj zajednici. S druge strane, Ministarstvo je privelo kraju proceduru usvajanja Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti, dok se rektor Islamović nije pojavio niti je koga delegirao da ga predstavlja na javnoj raspravi o ovom zakonu.

Osim toga, Osnivač Univerziteta je kreditno zadužen još 2013. za oko šest miliona eura za nabavku opreme koja je nabavljena i uknjižena u vlasništvo Univerziteta 2015. godine, a Univerzitet je tek ove godine pokrenuo proceduru osnivanja Instituta. U međuvremenu, oprema stoji i ne koristi se. Sami materijal o osnivanju Instituta nije nama dostavljen u aprilu (kako tvrdi rektor Islamović) nego 26.6. 2018. godine ( što ćemo potvrditi kopijom pomenutog materijala). Elaborat Osnivanje instituta Univerziteta

Radi se o opširnom i ozbiljnom materijalu za čiju implementaciju je potrebno osigurati dodatna sredstva u budžetu za narednu godinu, zbog čega Ministarstvo nije do sada ovaj materijal uputilo u dalju proceduru.

Kada je riječ o naplati preko-norma sati na kojoj uposlenici Univerziteta insistiraju samo ćemo napomenuti da podržavamo stav revizora koji je kazao da je naplata istih netransparentna i smatramo da se treba napraviti reorganizacija nastave i racionalizacija troškova po ovom osnovu.

Iz svega navedenog nameće se zaključak da Fadil Islamović, rektor Univerziteta u Bihaću ne vlada situacijom na Univerzitetu i da svojim istupima narušava odnose između akademske zajednice i nadležnog ministarstva.

S druge strane Ministarstvo stoji na rasplaganju i njemu i svima onima koji žele raditi u interesu Univerziteta, i koji se doista žele baviti naučnim radom, i poziva Senat Univerziteta u Bihaću da poštuju i provode zakonske propise i odluke Ministarstva.

Također, poručujemo onima koji na bilo koji način budu radili na narušavanju ugleda Univerziteta, standarda i interesa studenata, da ćemo pokrenuti zakonom propisane postupke i da će odgovorni za bilo kakve probleme na Univerzitetu, snositi sve posljedice takvog ponašanja.

S poštovanjem,

Press služba Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona

Loading...