Sa početkom u 9:00 sati u gradskoj vijećnici počela je 10. sjednica Gradskog vijeća Bihać

Kako je ranije dogovoreno danas će po završetku redovne sjednice biti održana tematska sjednica posvećena stanju sporta u gradu Bihaću. U okviru tematske sjednice, vijećnici će raspravljati o informaciji o stanju sporta na području grada Bihaća za 2016. godinu, informaciji Javne ustanove za sport, odmor i rekreaciju i informaciji Gradskog sportskog saveza Bihać o stanju sporta u Bihaću

Kada je u pitanju 10. redovna sjednica GV Bihać dnevnim redom predviđene su slijedeće tačke:

1. a) Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Ceravci I“ za područje „A 1“ i „H“
b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Ceravci I“

2. a) Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana Ozimice II“
b) Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Ozimice II“

3.a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje/postavljanja dijela niskonaponske mreže „Dubrave 2“ Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
b)Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela niskonaponske mreže „Žegar 3.“ Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela niskonaponske mreže „Zabare Mobis“ Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
d) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi legalizacije kablovskog dalekovoda 10(20)kV TS 35/10(20) kV „Žitoprerada“ – prvi stub 10(20) dalekovod „Ružica 2“. Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
f) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi izgradnje zračnog DV 10(20) kV dionica CO11 – 3852 (Štrbački buk) sa upotrebom univerzalnog kabla EXCEL 3×10/10 mm2 i izgradnja STS-B 10(20)/0,4 „Štrbački buk“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodsitribucija“ Bihać
g) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi izgradnje podzemne niskonaponske mreže „Štrbački buk“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

4. a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01.- 31.03.2017.godine.
b) Informacija o trošenju sredstava Tekuće rezerve za period 01.01. – 31.03.2017.godine

5. a) Izvještaj o radu i poslovanju za 2016.godinu JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać
b) Informacija Veterinarsko javno zdravstvo pojam, zaštita i nadležnost JP „Veterinarska stanica“ d.o.o Bihać, u obavljanju javnih poslova u gradu Bihaću iz domena veterinarskog javnog zdravstva.
c) Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Skloništa za napuštene životinje za 2016.godinu

6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za prijem jednog uposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać na poziciju doktora veterinarske medicine.

7. a) Prijedlog Zaključaka o davanju saglasnosti na Prijedlog Odluke upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Bihać o razrješenju direktora JU „Centar za socijalni rad“ Bihać
b) Prijedlog Zaključaka o davanju saglasnosti na Prijedlog Odluke upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Bihać o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU „Centar za socijalni rad“ Bihać na period od 3 mjeseca

8. a) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovnih prostorija Bytyqi Enveru vl. Obrta „Pekara Ozimice „
b) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije d.o.o. „OPAL – COMERCE“ Bihać
c) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije Janjičić Milošu, vl. Obrta „OPTIKA“
d) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije „Osiguranje Aura“ a.d. Banja Luka

Dodaj komentar:

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466LikesLikes
8,496SljedbeniciPratite
1,287PretplatnikaPretplati se