Dana 12.06.2017. godine navršava se šest mjeseci od prerane smrti našeg dragog oca

SEAD (Hasan) DURAKOVIĆ

S ljubavlju i poštovanjem

Tvoji sinovi: Jasmin i Emir