Naslovnica BIHAĆ Situacija pod kontrolom: 3.200 je kapacitet za prihvat migranata na području USK-a...

Situacija pod kontrolom: 3.200 je kapacitet za prihvat migranata na području USK-a Na sastanku Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona, održanom jučer u Bihaću, razmatrana je aktualna situacija te konstatovano da je trenutno situacija pod kontrolom, te će koordiniran rad biti nastavljen i u narednom periodu.

0

Operativna grupa grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona donijela je slijedeće zaključke:

1. Kapacitet za prihvat migranata, u privremenim prihvatnim centrima na području USK, ostaje 3200 migranata i to: 700 osoba u centru Miral, Velika Kladuša; 420 osoba u centru Sedra, Cazin; 580 osoba u centru Borići, Bihać i BIRA, Bihać 1500 migranata, s tim što se u centre Sedra i Borići smještaju isključivo porodice sa djecom i djeca bez pratnje roditelja;

2. Zadužuje se IOM da svakodnevno izvještava Operativnu grupu o brojnom stanju migranata u privremenim prihvatnim centrima. Ministarstvo unutrašnjih poslova USK zadužuje se da, u ponedjeljak, izvrši utvrđivanje trenutnog brojnog stanja prisutnih osoba smještenih u centre, radi procjene sigurnosne situacije i potreba za angažovanje adekvatnog broja lica za zaštitarske službe, a koje IOM angažuje unutar centara;

3. Radi očuvanja sigurnosne situacije, koja bi bila pogoršana usljed dodatnog priliva ilegalnih migranata na Unsko-sanskom kantonu, bez mogućnosti njihovog smještanja, potrebno je i dalje strogo kontrolisati priliv migranata na područje Kantona;

4. Od međunarodnih organizacija koje upravljaju privremenim prihvatnim centrima traži se uvođenje kućnog reda i kretanja osoba smještenih u te centre i to sa određenim vremenom kretanja van privremenih prihvatnih cetara u periodu od 08:00-10:00 i 16:00-18:00. Ova mjera nalaže se zbog očuvanje zdravstveno-epidemiološke i sigurnosne situacije;

5. Zavod za javno zdravstvo USK uradiće prijedlog za provođenje sistematske preventivne deratizacije na području Unsko-sanskog kantona, a preporučuje pojačane DD mjere unutar svakog privremenog prihvatnog centra kao i edukacije o ličnoj i kolektivnoj higijeni za korisnike smještaja u centrima na području USK;

6. Zavod za javno zdravstvo USK preporučuje i vakcinaciju migranata protiv gripe, koja je na dobrovoljnoj osnovi;

7. Kantonalna inspekcija u okviru svojih nadležnosti treba nastaviti sa aktivnostima kontrole nelegalnih iznajmljivača smještaja ilegalnim migrantima, a na snazi ostaje zabrana sklapanja novih ugovora o smještaju migranata u privatnim smještajima.