Šta će biti s inicijativom o smanjenju PDV-a na 5 posto za ugostiteljstvo i turizam?

Inicijativa Partije demokratskog progresa (PDP) o smanjenju stope PDV-a za ugostiteljstvo, turizam i putnički saobraćaj sa 17 na 5 posto dopala se subjektima u tom sektoru, ali teško da će od nje biti nešto više.
Iako već prisutno u kriznim fiskalnim politikama zemalja kao što su Njemačka ili Slovenija te i pored pozitivnog stava parlamentarne Komisije za finansije i budžet, smanjenje stope PDV-a na ugrožene sektore kod nas neće zaživjeti i zbog stranog negativnog stava.

Kako saznaje naš portal, smanjenje stope PDV-a ni u kojem pogledu ne ide uz uvjete koji se našoj zemlji postavljaju u pregovorima o novom aranžmanu s MMF-om.

Promjene unificiranog sistema PDV-a skoro su nemoguće u našoj zemlji i zbog okoštalosti sistema koji jednostavno nije projektovan na više stopa, diferenciranje i prilagodbe. Što zbog sistema kao takvog, nedovoljno kapacitiranog, što zbog nepostojanja želje da ga se dira, jer je daleko najizdašniji izvor javnih prihoda, sve ranije slične inicijative bile su ad hok odbijene.

Posljednja takva bila je ona državnog parlamantarca Denisa Zvizdića koji je na početku korona-krize tražio samo pomjeranje roka za podnošenje PDV prijava. Iako je dobio zeleno svjetlo na Zastupničkom domu, prijedlog je oboren na Domu naroda državnog parlamenta.

Incijativu PDP-a njihov predsjednik Branislav Borenović obrazložio je argumentima da su ove tri djelatnosti (ugostiteljstvo, turizam i putnički saobraćaj) najviše pogođene ekonomskim posljedicama pandemije koronavirusa i da je ovo jedan od načina saniranja velike ekonomske štete koja je nanesena privredi.

“Očekujemo da naša inicijativa dobije podršku u Zastupničkom domu i da će u roku od 30 dana Vijeće ministara predložiti zakonsko rješenje. Ukoliko to ne učine, mi imamo spreman prijedlog izmjena zakona i predložit ćemo kao poslanici PDP-a. Očekivali smo da ovakav prijedlog zakonskog rješenja o saniranju ekonomskih šteta predloži Vijeće ministara BiH i ranije, ali nažalost, tokom godine od formiranja novog saziva Vijeća ministara od njih su došla tek dva-tri zakonska prijedloga u parlament”, kazao je Borenović.