Šta su donijeli održani i šta će donijeti najavljeni protesti

Komentari pojedinaca i različitih organizacija su bili u rasponu od maksimalno pozitivnih do krajnje negativnih, ali ti isti komentari nisu spriječili ili usmjerili proteste u nekom drugom pravcu.

Suština svih održanih protesta, a i onog koji je najavljen za 19. septembar 2020. godine ispred Općine Velika Kladuša, jeste da se svi nivoi vlasti angažuju u zaustavljanju priliva novih migranata na područje USK, kako bi se poboljšala sigurnosna i epidemiološka slika u ovom kantonu. Najavljenim protestima želi se reći da građani ne žele nove kampove na području Općine Velika Kladuša.

Ne znamo koliko su navedeni protesti imali utjecaja, ali uslijed njih je formirana Operativna grupa koja je donijela određene mjere u suzbijanju i stavljanju u kontrolisane uslove priliv novih migranata, a rezultati na terenu treba da daju odgovor koliko su te mjere bile uspješne.

U međuvremenu je počelo izmještanje migranata iz kampa BIRA u kamp Lipa koji ne može da primi nove korisnike, dok se za kamp Miral traži rješenje u vezi izmještanja van gradske zone ali na području Općine Velika Kladuša.

Svakodnevno smo svjedoci dolaska novih grupa migranata, tako da neki poseban komentar na sve rečeno nije ni potreban.