Naslovnica CAZIN Stari grad Ostrožac pokriven wi-fi signalom Da se JU „Kulturni centar“ Cazin...

Stari grad Ostrožac pokriven wi-fi signalom Da se JU „Kulturni centar“ Cazin kontinuirano brine o Starom gradu Ostrožac kao jedinom spomeniku kulture u obliku dvorca koji BiH ima pokazuju sakodnevne aktivnosti, noviteti i projekti koje realiziramo.

0

Od početka godine do danas napravljeni su veliki iskoraci u očuvanju
ovog nacionalnog spomenika, pokrenute mnogobrojne inicijative pred nadležnim organima, ali i donatorima, a ujedno smo popravljali i realizirali mnoge projekte, finansirajući ih vlastitim
sredstvima i sredstvima donatora koje smo osigurali kroz projektne aplikacije.
Tako smo od početka godine imali 3 akcije čišćenja i uređenja okoliša Starog grada Ostrožac,
kao i njegove unutrašnjosti. Potom smo pokrenuli proceduru priključenja električne energije,
koja se nedavno i završila. Osim toga, reaizirali smo Koloniju skulptora „Ostrožac 2018“ u punom kapacitetu, sa najvećim brojem posjeta do sada. Kolonija je osigurala veliki publicitet Starom gradu Ostrožac u turističkom smislu, a ostavila vrijedna umjetnička djela da krase unutrašnjost ovog spomenika.
Dodatna vrijednost ovogodišnje Kolonije jeste izrada i instaliranje suvenirnice, koja sada
omogućuje nove sadržaje našim turistima, a ujedno pomažemo našim lokalnim umjetnicima,
malim obrtnicima da promoviraju i prodaju svoje radove. Ovaj projekat je realiziran kao dio
projekta Kolonije koju su ove godine podržali Ministarstvo civilnih poslova BiH i Fondacija za
muzičke, scenske i likovne umjetnosti. Boravak studenata i njihovog mentora u Koloniji
„Ostrožac 2018“ finansijski je podržao i Grad Cazin. Ovim putem se zahvaljujemo i FC FIKO
COMMERC d.o.o. na donaciji pokrova za suvenirnicu. Ujedno se zahvaljujemo Udruženju žena „Kula“ Ostrožac koje su pripremile tradicionalni bosanski ručak za sve učesnike i goste te ujedno promovisale naše običaje i gastronomiju, budući da su učesnici dolazili iz zemalja EU.
Uporedo sa Kolonijom rađena je staza koja se proteže oko cijelog spomenika i upotpunjuje
doživljaj svih posjetilaca, ali i mještana, a u dogledno vrijeme vezaće se za mnoge planinarske
staze koje će omogućiti prohodnost do krajiške ljepotice Une. Ova staza je urađena zahvajujući pomoći mnogobrojnih mještana Ostrošca, radnika JU „Kulturni centar“ Cazin, uposlenika ŠPD Unsko-sanske šume, a ponajviše uz finansijsku pomoć i donacije cazinskih privrednika i pojedinaca, koji su donirali pijesak. U to ime, ovim putem se zahvaljujemo:
1. ĐUZELIĆ D.O.O.
2. PRO – COP D.O.O.
3. E – BEGANOVIĆ D.O.O.
4. I – SELIMOVIĆ D.O.O.
5. HODURNIK D.O.O.
6. FAMILIJA LIĐAN D.O.O.
7. JKP „ČISTOĆA“
8. OBRTNIČKA RADNJA H.M.
9. ZEJNA DOBRIDOLI
10. UDRUŽENJE „UNA MOTORI“

Za realizaciju ovog projekta svakako veliku zahvalnost dugujemo i MZ Ostrožac za uložena
sredstva, kao i planinarskim društvima „Krajiški soko“ i „Krajina“ za dobrovoljno učešće u
akcijama uređenja okoliša i staze kod Starog grada Ostrožac.
Ovdje se zahvaljujemo i našim partnerima u mnogobrojnim projektima, Službi za upravljanje
razvojem Grada Cazina, za materijalnu i nematerijalnu podršku i pomoć.
Kao šlag na veliki broj aktivnosti jučer je Stari grad Ostrožac pokriven wi-fi signalom, koji će
biti potpuno besplatan za sve posjetioce. Ovaj internet signal nam je ujedno omogućio da
realiziramo dugo planiranu aktivnost postavljanja video nadzora u i oko Starog grada. Time
nastojimo očuvati sigurnost naših posjetilaca, ali i prevenirati bilo kakve neovlaštene radnje i
dešavanja koja bi mogla ugroziti ovaj spomenik.
U narednom periodu realiziraćemo projekat sancije i konzervacije dijela zidina Starog grada u
vrijednosti od oko 30.000,00 KM, vlastitih sredstava i sredstava Ministarstva kulture i sporta
FBiH. Budući da su ovo zahtjevni projekti, velike finansijske vrijednosti, prisiljeni smo ih raditi
na ovakav način, tretirajući dio po dio, najoštećenijih dijelova spomenika. Vjerujemo da ćemo u
narednom periodu biti u mogućnosti sanirati najveći broj oštećenja ovih zidina, što je preduslov
za pokretanje većih i zahtjevnijih projekata uređenja Sarog grada Ostrožac i dvorca Lotara von
Berksa.

Loading...