Naslovnica CAZIN Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježit će se i u Cazinu

Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježit će se i u Cazinu

0

U vremenu u kojem živimo stalno smo manje ili više izloženi faktorima koji utječu na naše mentalno zdravlje. Međutim, u sredini u kojoj živimo i dalje postoje ogromne predrasude i barijere kada je riječ o traženju psihološke pomoći kada dođe do problema u vezi sa mentalnim zdravljem ili kada je riječ o samoj prevenciji mentalnog zdravlja.

Brojni su faktori koji utječu na mentalno zdravlje. Možemo ih grubo podijeliti u dvije grupe faktora – vanjski faktori bi bili sredina, odnosno okruženje, uslovi života, traumatska iskustva kao što su gubitak voljene osobe ili zlostavljanje, kao i zloupotreba psihoaktivnih supstanci, dok bi u unutrašnje faktore spadale biološke ili genetske predispozicije, kao i tzv. negativne osobine ličnosti, odnosno vulnerabilnost osobe. Svaki od ovih faktora vodi razvijanju mentalnih poremećaja.

Usluge koje pruža naš Centar za mentalno zdravlje Cazin ima za cilj da klijent dobije adekvatan tretman koji će ga dovesti do mogućeg optimalnog socijalnog i radnog funkcionisanja:

– psihijatrijski pregled,
– medikamentni tretman,
– intervencije u krizi,
– timska obrada pacijenta,
– savjetovanje porodice,
– psihoterapija (individualno ili grupno),
– okupaciona terapija (individualno ili grupno),
– kućne posjete,
– hospitalne posjete,
– socioterapija,
– unapređenje zdravlja (promoviše, uči korisnika i pomaže korisniku u procesu socijalizacije i resocijalizacije),
– psihosocijalni tretman,
– prevencija ovisnosti.

I mi sami možemo učiniti svaki dan male stvari koje će mnogo značiti očuvanju mentalnog zdravlja i psihološke dobrobiti. Neki od tih koraka podrazumijevaju zdravu ishranu, fizičku aktivnost i rekreaciju, izdvajanje vremena za sebe, za opuštanje i razmišljanje o sebi, redovno smijanje, prepoznavanje stresa i nošenje sa njim, kao i traženje pomoći kada nismo u stanju da se sami izborimo sa problemima.

Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se nošenjem zelene mašne, a sutra, 10. oktobra, biće obilježen i u Cazinu.

Loading...