U bh. institucijama zaposleno nešto više od 22.000 ljudi, ipak zabilježene uštede u budžetu

IZVORFena

Naplaćeni prihodi od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje za finansiranje bh. institucija iznose 370.622.576 KM ili 49 posto u odnosu na planirane. Neporezni prihodi ostvareni su od 86.999.803 KM ili 63 posto u odnosu na plansku veličinu.

Prihodi od administrativnih taksi iznose 11.714.636 KM ili 87 posto u odnosu na planirane prihode, a prihodi od ličnih i putnih isprava te registracije vozila u BiH ostvareni su u iznosu od 17.762.823 KM ili 58 posto u odnosu na plansku veličinu.

Ostvareni prihodi za servisiranje vanjskog duga BiH iznose 438.437.501 KM ili 43 posto u odnosu na prihode, koji su planirani budžetom.

Kada su u pitanju rashodi oni iznose 438.303.486 KM ili 46 posto u odnosu na budžet za 2017. bez namjenskih sredstava. Rashodi i izdaci bh. institucija izvršeni su u većem iznosu za oko 25,4 miliona KM ili šest posto u odnosu na isti period prethodne godine, jer je veće izvršenje višegodišnjih projekata u prvom polugodištu 2017.

Kako je istaknuto iz Ministarstva finansija i trezora, bh. institucije nastavile su s uštedama na primanjima i materijalnim troškovima i u 2017. da se ne bi ugrozila makroekonomska stabilnost zemlje.

Stoga je zamrznuto upošljavanje u institucijama BiH, a samo u izuzetnim slučajevima (za novoformirane institucije i sl.) novo upošljavanje iznad projekcije može odobriti Vijeće ministara BiH.

U strukturi ostvarenih rashoda na budžetske korisnike odnosi se 426.474.654 KM ili 97,3 posto udjela u ukupnim rashodima. Direktni transferi izvršeni su u iznosu od 11.613.232 KM ili 2,65 posto udjela, a rezerviranja su izvršena u iznosu od 215.600 KM ili 0,05 posto udjela.

Tako je za bruto plaće i naknade uplaćeno 263.275.548 KM, za naknade troškova uposlenih 51.804.871, za putne troškove 7.046.835, za telefonske i poštanske usluge 3.262.418, dok izdaci za energiju i komunalne usluge iznose 7.614.857, za nabavu materijala 12.366.307, izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.383.481, a za unajmljivanje imovine i opreme 8.633.003 KM itd.

Ukupni tekući transferi drugim nivoima vlasti odnose se na tekuće transfere Federaciji BiH od 1.154.166 KM i tekuće transfere Republici Srpskoj od 1.031.720 KM, kao i na tekuće transfere Gradu Istočno Sarajevo od 400.000 KM i Općini Srebrenica od 150.000 KM.

Isplata obveza po pravosnažnim sudskim presudama u prvom polugodištu 2017. godine iznosi 3.483.333 KM, što je manje za oko 0,3 miliona KM u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U prvom polugodištu je po osnovu obaveza vanjskog državnog duga isplaćeno 438,59 miliona KM, čime su u potpunosti izvršene sve preuzete obaveze. Od ovog iznosa, na otplatu glavnice se odnosi 379,24 miliona KM ili 86,47 posto, a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 59,35 miliona KM ili 13,53 posto.

Na dan 30. juna 2017. u bh. institucijama bilo je 22.050 uposlenika, što je manje za 1.008 uposlenih u odnosu na projekciju. Najveća fluktuacija kadrova je evidentna kod Ministarstva obrane BiH radi primjene odredbi Zakona o Oružanim snagama u BiH vezanih za propisanu starosnu granicu, odnosno otpuštanja vojnih osoba i prijema novih vojnih osoba.

Tokom prvih šest mjeseci nije bilo formiranja novih institucija. Osnovica za plaću, naknade za topli obrok, prijevoz i regres ostale su na nivou iz druge polovine 2012. godine, kada su značajno smanjene, dok su na materijalnim troškovima ostvarene i dodatne uštede.

Dodaj komentar:

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466LikesLikes
8,496SljedbeniciPratite
1,287PretplatnikaPretplati se