Učestvuj u e-konsultacijama

Portal “e-Konsultacije” Ministarstva pravde BiH

omogućuje javnosti da učestvuje u izradi zakona i drugih propisa koje donose državne institucije. Bosna i Hercegovina je uvela sistem e-konsultacija prva od zemalja regiona koje su u procesu eurointegracija. Putem web aplikacije “e-konsultacije”, koja je uz finansijsku podršku Europske unije uspostavljena 20. aprila, svi građani su u mogućnosti saznati koji su pravni propisi u izradi i svojim prijedlozima i komentarima aktivno učestvovati u kreiranju njihovog konačnog sadržaja.

Aplikaciju od uspostavljanja koristi Snježana Ivandić Ninković, izvršna direktorica Asocijacije za demokratske inicijative.“Mi smo izuzetno zadovoljni jer smo u posljednjih šest mjeseci dobijali na vrijeme sve pravne akte koji su bili u fazi nacrta i mogli smo da dajemo komentare. Aplikacija je laka za korištenje, kada se registrujete kao korisnik u redovnom vremenskom periodu bi trebali dobijati obavještenja o aktima koji se nalaze u fazi konsultacija”, kaže Ivandić Ninković.

Stručni saradnik za razvoj civilnog društva u Ministarstvu pravde BiH Goran Kučera zadovoljan je učešćem građana u elektronskim konsultacijama.
“Registrovano je više od 500 građana. Najviše su bili zainteresovani za Zakon o udruženjima i fondacijama i izmjene i dopune ovog zakona koji se direktno tiče građana kao i organizacija civilnog društva”, kaže Kučera i dodaje da je i program rada Ministarstva pravde BiH za 2017. godinu postavljen na portal te da građani mogu svojim inicijativama doprinjeti radu ove institucije.

Po zaključivanju konsultacija, pregledaju se prijedlozi i komentari građana, a onda se na osnovu toga pravi izvještaj, koji se takođe objavljuje. “Za sve provedene konsultacije se pripremaju i objavljuju izvještaji iz kojih se vidi šta je od predloženih komentara prihvaćeno, a šta nije, sa potrebnim obrazloženjima”, pojasnila je Marina Bakić portparolka Ministarstva pravde BiH.

Goran Žeravčić, voditelj projekta “Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu sa civilnim društvom”(CBGI) kaže da devet ministarstava na državnom nivou i 17 državnih agencija ima imenovane koordinatore za konsultacije i najavljuje unaprijeđenje platforme.
“U slijedećoj fazi ćemo unaprijediti aplikaciju i omogućiti građanima da se prijave za određenu oblast bez obzira koje ministarstvo je predlagač zakona ili vodi proces konsultacija.Biće dovoljno izabrati određenu oblast i svi zakoni iz tog područja će biti dostupni na jednom mjestu”, rekao je Žeravčić.
Međusobna komunikacija može pomoći zakonodavcu da više pažnje obrati na načine kojima uređuje određenu oblast života građana.
Uvođenje e-konsultacija i na entitetskom i nižim nivoima vlasti bilo bi vrlo korisno posebno zato jer se na lokalnom nivou odvija život građana i odluke koje donose vlasti direktno utiču na njihove živote.

“Mi smo u CBGI otvoreni za saradnju i u pokušaju smo razgovora sa entitetskim vladama da se slična aplikacija implementira i na tom nivou vlasti, ali za sada nema zainteresovanosti vlade Federacije BiH ni Vlade u RS ”, precizirao je Žeravčić.
Najavio je da bi aplikacija e-konsultacija uskoro mogla biti implemetirana u Brčko Distriktu u kojem postoji politička saglasnost, ali je preduslov donošenje novih pravila o konsultacijama koje bi definisale obavezu Brčko Distrika da u procesu izrade pravnih propisa konsultuje javnost.

S obzirom da u Bosni i Hercegovini Internet koristi 72,41% stanovništva prema rezultatima ankete korisnika dozvola za pružanje Internet usluga za 2015. godinu koju je provela Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) najavljeno unaprijeđenje e-konsultacija će dati dodatan doprinos boljem razumijevanju zakona i politika u zemlji.

Dodaj komentar:

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466LikesLikes
8,496SljedbeniciPratite
1,287PretplatnikaPretplati se