Naslovnica BiH Usaglašene neophodne izmjene i dopune Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima...

Usaglašene neophodne izmjene i dopune Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti Jahorina, 21.04.2017. – Pod pokroviteljstvom projekta “Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu“, koji financira Evropska unija u Bosni i Hercegovini (BiH) u iznosu od 482.000 eura na Jahorini se danas završava trodnevni rad Radne grupe za izradu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti Republike Srpske (RS).

0

Radni sastanak Radne grupe za izradu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti RS trajao je od 19. do 21. aprila. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, Zavoda za zapošljavanje RS, Inspektorata RS, Saveza sindikata RS, Konfederacije sindikata RS, Unije udruženja poslodavaca RS, Evropske unije u BiH, kao i eksperti projekta “Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu“.

Nakon razmjene mišljenja o predstavljenim analizama, izmjenama i dopunama Zakona, kao i stavovima ključnih aktera, djelomično su usuglašeni prijedlozi neophodnih izmjena i dopuna Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, na kojima će se još raditi od strane radne grupe uz dopunjene analize pojedinih predloženih rješenja. Nakon toga tekst Zakona bi se uputio u daljnju proceduru i usvajanje pred nadležne organe.

Predstavnici nadležnih organa RS i ostali učesnici radne grupe istakli su da su izmjene postojećeg Zakona odgovor na zahtjeve Reformske agende i potreba tržišta rada RS.

Jelena Katić, voditeljica projektnog tima “Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu“, je istakla kako je ključno da su sve relevantne strane, na svim nivoima istinski uključene u proces.“Konstruktivan i efikasan ‎dijalog je ključan za pronalaženje rješenja koji vodi konačnom usvajanju Zakona. Cilj je poboljšali ekonomsku budućnost zemlje ka europskom putu“, kazala je Katić.

Projekt “Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu”, koji financira Evropska unija u BiH ima za cilj poduprijeti poboljšanje socijalnog dijaloga u BiH. Projekt je počeo sa implementacijom u januaru 2016. i trajat će do januara 2018. godine.

Za više informacija o projektu “Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu”, posjetite: http://www.socijalni-dijalog.ba, kao i Facebook stranicu: https://www.facebook.com/socijalnidijalog/ i Twitter: https://twitter.com/SocDijalog