Naslovnica BIHAĆ USK će do 2029. vraćati milion dolara duga za deponiju koje nema

USK će do 2029. vraćati milion dolara duga za deponiju koje nema

0
U Bihaću je u utorak, 16. aprila, održana 30. redovna sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona.

Članovi Vlade USK razmatrali su Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za period 01.01.-31.12. 2018. godine, obrađivača Ministarstva finansija. Premijer Mustafa Ružnić i resorni ministri Nermin Kljajić i Asim Dizdarević su predložili, a ostali članovi Vlade podržali, da se ovaj Izvještaj vrati na doradu sa zahtjevom da se prikaže stvarno stanje po svim stavkama, a posebno stanje sredstava na namjenskim podračunima, pozajmice sa namjenskih podračuna tokom proteklih godina, a koje nisu vraćene ili im je povrat prolongiran tek na 2019. godinu.

Vlada Kantona utvrdila je i odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju nastalih obaveza u realizaciji prve faze Projekta upravljanja čvrstim otpadom za regiju Bihać te drugog projekta upravljanja čvrstim otpadom uvažavajući činjenicu da su se izmijenile okolnosti vezano za iznos potrebnih financijskih sredstava u smislu da istu treba dodatno povećati za neuplaćenu razliku iz 2018. godine. Tako je Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline bilo u obavezi da ponovo izvrši usklađivanje sa stvarnim obavezama.

Razliku sredstava u iznosu od 76.775,65 KM biće potrebno uplatiti u ovoj budžetskoj 2019. godini. JP “REG-DEP” d.o.o. Bihać je 2014. godine potpisalo supsidijarni sporazum o zajmu. Poduzeće je, nakon stečaja, brisano iz registra, projekat nije realiziran, a Kantonu je ostao dug te će i za Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom od 2020. godine u Budžetu, na godišnjim nivou do 2027. godine, biti potrebno planirati iznos od 63.000.00 KM, odnosno u 2028. godini iznos od 32.000.00 KM, a sredstva će se morati obezbijediti iz sredstava od posebne naknade za zaštitu okoliša. Tako će Kanton do 2029. vraćati milion dolara duga za deponiju koje nema.

Članovi Vlade USK usaglasili su se da, nakon objedinjavanja informacije o JP “REG DEP”, dokumentaciju proslijede nadležnim insititucijama radi utvrđivanja odgovornosti.