31.5 C
Bihać
Četvrtak, 24 Juna, 2021

USK: Porast broja slučajeva nasilja u porodici, potrebno više adekvatnih prostora za rad sa žrtvama

U Bihaću je u srijedu, 24. februara 2021. godine, zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona, na kojoj je, između ostalog, razmatrana Inicijativa Ministarstva pravosuđa i uprave za dopunu Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Razmatrani su i Plan i program rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2021. godinu, Program rada za 2021. godinu ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa.

Posebnim pohvalama za uspješan rad ocijenjen je Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2020. godinu jer su, zbog hitnosti situacije imali povećan obim posla.

Članovi Vlade USK razmatrali su i informaciju o stanju nasilja u porodici na području USK-a za 2020. godinu, Ministarstva unutrašnjih poslova USK te zadužilo Ministarstvo zdravstva i socijalne politike da preporuke MUP-a proslijedi centrima za socijalni rad.

Pored toga što je, kao relativno novi oblik kriminaliteta, uvedeno 2003. godine (član 222 KZ FBiH) nasilje u porodici se vrši i kroz druge grupe krivičnih djela: protiv života i tijela (ubistvo, TTP, LTP) i protiv polne slobode i morala (silovanje, rodoskrvnuće, bludnje radnje), te protiv braka, porodice i mladeži (zapuštenje ili zlostavljanje djeteta i maloljentika i sl.).

MUP USK ukazuje da je potrebno i dalje vršiti opremanje prostorija za rad sa žrtvama, koja su ponekad djeca. Na području kantona evidentan je i nedostatak adekvatnih prostora za sprovođenje zaštitnih mjera koje izriču sudovi, a pored Sigurne kuće u Bihaću ne postoji prostor na područjima drugih općina za smještaj muških žrtava i sl., mada su ovakve žrtve rijeđe. Promatra li se ukupno nasilje za period 2012-2020. godina evidentno je da je „nasilje u porodici“ u porastu, naročito kada su u pitanju krivična djela iz člana 222. KZ FBIH, ocjena je MUP-a USK.

Preporuke su:
• Ažurirati evidencije, te nastaviti aktivnosti policije na prevenciji nasilja u porodici. Intenzivno prikupljati saznanja i o nasilju kada je niskog intenziteta, te ostvariti potpunu kontrolu nad već evidentiranim počiniocima, te sredinama sa već indiciranim nasiljem.
• Nastaviti jačati saradnju sa centrima za socijalni rad pravosudnim organima i drugim institucijama, razmjenjivati podatke i usklađivati zajedničko djelovanje, u skladu sa potpisanim Protokolom iz 2012.godine. Neophodno bi bilo intenzivirati edukacije kako policije, tako i socijalnih radnika, zdravstvenih radnika, uposlenika u obrazovanju, u pravosudnim organima i sl. kako bi se postigao viši stepen efikasnosti i koordinacije. Naročito je poželjna organizirati zajedničke edukacije.
• Podatke o pojavama nasilja u porodici i aktivnostima policije prezentirati kroz oblike rada policije u zajednici, vodeći računa o zaštiti integriteta žrtve i onemogućavanju nastavka nasilja i nastaviti sa daljim edukacijama i specijalizacijom policijskih službenika za ovaj složen oblik nasilja uključujući veći broj policijskih službenica. U narednom periodu potrebno je intenzivnije raditi na primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kao i dosljednoj primjeni Pravilnika o načinu provođenja zaštitnih mjera te nastaviti aktivnosti na poboljšanju uslova za rad u oblasti nasilja u porodici i adekvatnom opremanju policije.

Na sjednici je razmatran i izvještaj o radu Ministarstva privrede za 2020. godinu te izvještaj o radu Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša za 2020.

Dodaj komentar:

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466LikesLikes
8,496SljedbeniciPratite
1,287PretplatnikaPretplati se